ČERNORUDÝ SKAUT: ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

1.PROČ JSTE VZNIKLI?

Černorudý skaut vznikl koncem léta 2018. První čundr proběhl v srpnu, kde jsme se sešli v brdských lesích. Vedla nás k tomu touha se scházet a trávit volný čas uprostřed lesů v kruhu kamarádů a kamarádek. Zároveň jsme chtěli našim dětem dát možnost poznat místo šedě měst kouzlo pobytu v přírodě a aktivního odpočinku.

2.PROČ NEJSTE V JUNÁKU ČI PIONÝRU?

Nechtěli jsme dávat naše dítka do Junáka či Pionýra. Vedou nás k tomu vlastní negativní zkušenosti a především myšlenka, že naše dítka bychom měla vychovávat my sami. Myslíme si, že je důležité, aby rodiče se svými dětmi trávili více času a černorudý skauting je dobrou příležitostí. Na rozdíl od zmiňovaného Junáka či Pionýra, nejde o to odložit dítka do těchto oddílů, naopak na naše akce jezdí rodiče společně s dětmi.

3.ČÍM SE TEDY LIŠÍTE OD JUNÁKA ČI PIONÝRA?

Černorudý skaut je volné hnutí kamarádů a kamarádek kombinující skauting a trempství. Nejsme pevná organizace, spojuje nás sounáležitost a touha společného sdílení zážitků a činnosti. Od Junáka nás odrazuje právě to „hraní si na vojáčky“, poslouchání povelů, uniformy, ale i další neduhy. Tyhle věci jsou nám cizí a vlastně i proti srsti.

4.KDE BERETE INSPIRACI?

Odmítáme „vojanský“ Powelův skauting a necháváme se inspirovat skautingem dle Setona, čerpajícího z tradic severoamerických indiánů. Junák nemá monopol na skautské hnutí, za první republiky působilo kupříkladu Sdružení socialistických skautů, na které částečně navazujeme. To sdružovalo levicově orientovanou mládež.

5.PROČ VLASTNĚ ČERNORUDÝ SKAUT?

Povětšinou vycházíme z anarchistické tradice. Černá pro nás symbolizuje anarchismus a svobodu, rudá pak socialismus a rovnostářství. Černorudý skaut ovšem není ani tak o politice, ale jak již bylo jinde odpovězeno, ale právě o tom skautingu a trempství. Přesto jsme se chtěli odlišit, aby nedocházelo k nedorozuměním a abychom vyjádřili principy, na kterých by podle nás skauting měl fungovat: volnost, rovnost a kamarádství. Odmítání hierarchie a rozlišování se na podřízené a nadřízené. Výchovu mládeže bychom rádi vedli v rovnostářském a libertinském duchu.

6.JAK SE POZNÁTE KDYŽ ODMÍTÁTE UNIFORMY?

Odmítáme uniformy, nechceme vypadat jeden jako druhý. Vždyť pestrost je tak krásná a vidíme ji všude kolem v přírodě. Každý se rád jinak obléká, preferuje jiné barvy či styly. Nevidíme jediný důvod proč potírat individualitu každého z nás. Pokud někdo chce vyjádřit sounáležitost k černodému skautingu může si uvázat černorudý (případně černozelený, černofialový) šátek. Případně obléci tričko s naším logem v jehož znaku máme vlka se zalesněnými horami v zádech nebo připnout placku.

7.JAK SE MŮŽU PŘIDAT K ČERNORUDÝM SKAUTŮM?

Jak jsme již psali, jsme volné hnutí kamarádů a kamarádek. Není u nás žádné členství. Tudíž ani žádné formality. Pokud chceš s námi jezdit na čundry a setkání, prostě se nám ozvi. A můžeš vyrazit na konkrétní naší akci. Budeš-li nadšen, můžeš jezdit s námi nadále a případně se zapojit do plánování a realizace dalších akcí.

8.RÁD(A) BYCH ZAČAL(A) JEZDIT NA AKCE ČERNORUDÉHO SKAUTA, ALE NEJSEM ANARCHISTA/KA, NEVADÍ TO?

Nevadí. Abychom mohli být kamarádi či kamarádky nemusíme být všichni anarchisté. Nekádrujeme a nebazírujeme na tom, kdo se jak označuje či ne. Pokud jsou ti naše principy sympatické a si ochoten/a je respektovat si vítán(a). Rádi poznáme nové lidi a budeme se navzájem učit jeden od druhého.

9.PLATÍ SE U VÁS NĚJAKÉ PŘÍSPĚVKY? JAK FINANCUJETE AKCE?

Členské příspěvky u nás neexistují. Na organizaci výletů do přírody nevznikají zvláštní náklady. Cestu si hradí každý sám. Zajištění stravy funguje na dobrovolném principu, každý dle svých možností přispěje části surovin na vaření. V případě potřeby nakoupit pomůcky a odměny pro vlčata, vybíráme peníze mezi sebou nebo z prodeje benefitů (trička, placky, šátky). Při větší akci jakou je nyní výstavba srubu, jsme se složili mezi sebou a přispěli nám různý podporovatelé a sympatizanti.

10.JAK JE TO S JÍDLEM NA VAŠICH AKCÍCH?

Vaříme kolektivně, společně všichni dohromady. Před čundrem se domluvíme, co se bude vařit a dle toho se pak každý může přihlásit, co za suroviny na přípravu jídla přiveze. Množství je odvislé na počtu účastníků. To, že někdo neumí vařit, není důvodem, aby nemohl při přípravě pomoci například s čištěním a krájením zeleniny nebo udržováním ohně. Vaříme nad ohněm, povětšinou v kotlíku, dle toho volíme vhodná jídla. Vaří se striktně vegansky, tedy bez ubližování jiným živým tvorům.

11.DOBŘE ROZHODL JSEM SE ZÚČASTNIT NADCHÁZEJÍCHO ČUNDRU ČERNORUDÝCH SKAUTŮ, CO MÁM UDĚLAT?

Napiš nám e-mail na skaut@riseup.net nebo pošli zprávu na náš FB Černorudí skauti. Napiš odkud si a případně jestli jedeš sám, s dalšími partnerem či kamarádem. Bereš sebou dítka a jak stará? Pošleme ti informační zprávu o místě a času srazu, co případně sebou a kontaktní telefon. Ty nám na oplátku pošli svůj. Vždy se hodí, vlak může mít zpoždění, ztratíš se a podobně.

12.ÚČAST NA ČERNORUDÉM SKAUTU JE NĚJAK VĚKOVĚ LIMITOVÁNA?

Ne nemáme žádné limity. Jsme otevření všem věkovým skupinám od těch nejmenších až po lidi v důchodovém věku. Na čundry s námi jezdí i jednoletá dítka. Dítka do 7 let jezdí v doprovodu rodičů, starší mohou po domluvě s kolektivem vyrazit i sami se souhlasem rodičů. Vždy ale preferujeme, aby se účastnili rodiče i dítka spolu.

13.JAK PLÁNUJETE AKCE?

Při poradách u táborového ohně jsme se již před delší dobou domluvili, že budeme scházet minimálně jednou do měsíce. Stanoven byl víkend po 15.dnu v měsíci, tedy po výplatách. Ale dle chuti se akce pořádají i častěji. Jsme tak schopni sestavit harmonogram akcí i rok dopředu. Akce domlouváme na akcích nebo prostřednictvím diskusního fóra. K navrženým termínům, se pak dá návrh, kam bychom jeli a některý z kamarádů si vezme na starost organizaci akce.

14.CO OBNÁŠÍ ORGANIZACE AKCE?

Kamarád či kamarádka, která si vezme na starost realizaci některého čundru funguje jako kontaktní osoba a koordinátor. Především zjistí potřebné informace a předá je ostatním. Určí místo a čas srazu účastníků, zjistí jak se na místo dopravit. Naplánuje program čundru, vymyslí trasu, místo přespání (podle map). Program samozřejmě může konzultovat s ostatními, kteří mu můžou být nápomocni.

15.CO NA TAKOVÝ ČUNDR ČI SETKÁNÍ ČERNORUDÝCH SKAUTŮ POTŘEBUJI?

Co se týče financí, tak na cestu na vlak či bus, plus něco útratu kolem, pokud bychom se zastavili na nějaké osvěžení po cestě. Ubytování máme zdarma, přespáváme v okolní přírodě. Na jídlo si vozíme suroviny, takže také není potřeba nic zvlášť. Sebou potřebuješ zabalit jen potřeby pro přespání a oblečení. Neber si příliš věcí, jen co unosíš. Čím méně toho zabalíš do krosny, tím lépe pro tebe. Potřebuješ spacák, karimatku, případně celtu, kdyby pršelo. Kdo nechce spát pod širákem tak i stan. Kdyby byla chladnější noc, můžeš se zaizolovat celtou, nouzovou aluminiovou folií či velkým igelitovým pytlem. Přibal si určitě pláštěnku. Oblečení minimalizuj a přizpůsob předpovědi počasí. Zabal také několik prázdných pet lahví na vodu. A suroviny na vaření, ke kterým se přihlásíš.

16.DOTEĎ JSEM DO PŘÍRODY NEJEZDIL A NEMÁM MOC PENĚZ. NA KOLIK MĚ PŘIJDE POŘÍZENÍ VÝBAVY?

Základní výbavu, kterou potřebuješ je batoh či krosna, kterou většina lidí má doma. Nutně potřebuješ spacák a karimatku. Na letní období postačí lehčí letní spacák, který můžeš pořídit třeba od 300 Kč ve většině sportovních prodejen. Teplejší spacák výjde na víc, ale dá se pořídit od 1000 do 2000 Kč, například zimní armádní spacák AČR do mínus 20 stupňů. Vyplatí se podívat na různé internetové bazary či aukro. Celtu o rozměru 3 m na 3 m pořídíš za 400 – 500 Kč. Jako náhradu můžeš použít krycí plachtu, kterou pořídíš od 60 Kč. Poslouží stejně dobře jen je oproti celtě o něco těžší. Nejlevnější karimatku seženeš od 90 Kč. Nemáš-li ešus, postačí plastová miska a příbor, který doma běžně máš. Na letní období se tak můžeš vybavit do 500 Kč.

VÝCHOVA DĚTÍ A ČERNORUDÝ SKAUTING

Hnutí černorudých skautů a skautek nemá žádnou věkovou hranici, která by nás svazovala, přihlásit se k němu může opravdu kdokoliv jakéhokoliv staří (či mládí). Stejně tak se může účastnit našich setkání a čundrů. V černorudém skautingu se tak setkává hned několik světů. Svět dětí a dospělých, svět rodičů i těch bezdětných, pracujících lidí a studentů(nevyjímaje kamarády důchodového věku), ale i lidé společenští a tzv. samotáři. Spojuje a táhne nás to dohromady, kouzlo táborového ohně, vůně lesa a svištění větru. A především ten pocit sounáležitosti, kamarádství a snad i trocha té romantiky spojená s pobytem v přírodě, které tak ubývá.

Přesto primárním cílem našeho vzniku byla péče o naše nejmenší, naše dítka, naše černorudá vlčata. Nechtěli jsme svá dítka svěřovat cizím lidem, aby jim vštěpovala hodnoty, které se nám příčí – falešné a vylhané vlastenectví, poslušnost státnímu zřízení a všem autoritám, přehnaná soutěživost nebo aby naše děti padli do rukou flanďákům, učili se modlářství a účastnili se církevních akcí, salutovali pod státní vlajkou a hráli si na vůdce a podřízené. Mnozí mají na junáka dobré vzpomínky, někteří opačné, v mnohém záleží na konkrétním vedoucím junáckého oddílu. Každopádně Junák – český skaut nám nevyhovoval a vyhovovat ani nemohl, a proto jsme vykročili na vlastní cestu a ustanovili vlastní skautské hnutí “Černorudé skauty”.

Černorudý skauting je v mnohém podobný tomu skautingu reprezentovaným českým Junákem, avšak přes proklamovanou “apolitičnost” ani on není apolitický a vštěpuje mladé generaci politické názory a principy, které vyhovují dnešnímu režimu, stejně tak jako kdysi “pionýr”, a to především zachování statusu quo. Staví se na stranu soukromého kapitalismu a parlamentární demokracie jako zástěrky, že můžeme o něčem rozhodovat. A vlastně se staví na stranu pravice. Černorudý skauting vychází z levicové tradice, především z jeho antiautoritářské části. Přestože černorudým skautů je a bude vyčítána političnost, především z řad českých junáků, ti nám po výše zmiňovaném nemají co zazlívat a měli by si zamést před vlastním prahem.

Černorudí skauti se hlásí k antiautoritářskému levicovému hnutí. Neschovávají se ze fádní apolitičnost, vycházíme povětšinou z proletářského prostředí a víme, kde je naše místo. Přesto v naší činnosti na politiku a agitaci moc nenarazíte, od toho jsou zde jiné organizace a sdružení, my se chceme věnovat čistě skautingu, pobytu v přírodě a výchově naší mladé generace. Tím však nemyslíme, že z nich chceme vychovávat “revolucionáře”, k tomu rozhodnutí mohou dojít vlastní cestou, nikoliv indoktrinací. Chceme v nich rozvíjet pouze kritické myšlení a rozvíjet v nich podle nás užitečné a zdravé vzorce sociálního chování: vlastní iniciativu, odpovědnost, sebevědomí, zručnost, vzájemnost, mezilidskou solidaritu, spolupráci, práci v kolektivu, rovnostářství, respektu ke všemu živému, k naší Zemi i lidem!

To co černorudé skauty odlišuje od jiných mládežnických organizací, je právě již zmiňované propojování světu dospělých a dětí. Rodiče dítek přímo participují a účastní se setkání a čundrů. Nefunguje to tak, že rodiče odevzdají dítka skautským vedoucím, ale přímo se do činnosti skauta zapojují. Zde spatřujeme velký klad právě v tom, že rodiče a jejich dítky tráví čas společně a sdílejí spolu zážitky, tábornictví a pobyt v přírodě. Přínosné je to i pro ty bezdětné a dospívající. Samozřejmě je možné poslat dítka i bez doprovodu rodičů (pokud jsou pracovně vytížení, práce na směny atd.), avšak po předchozí domluvě a seznámení se.

Černorudí skauti si za své základní principy vzali “kamarádství, volnost a rovnost”. Základem výchovy a vzdělávací činnosti je antiautoritářská výchova a rovnostářství. Obecně řečeno, jde o to učit naše dítky jednání mezi sebou i s dospělými na rovnostářských základech, bez umělých autorit. Naučit je diskutovat a rozhodovat kolektivně zdola, třeba u táborového ohně. Děti pracují a spolupracují bez toho aby se u nich vytvářel kult vůdcovství, ale aby jednali mezi sebou jako rovný s rovným. Zároveň se tím buduje v malých dětech zdravé sebevědomí a vědomí ve vlastní sílu, rozvíjí se iniciativa a odpovědnost za vlastní činy. Musí nést důsledky svých dobrých i špatných rozhodnutí. Zároveň je vyzdvihována spolupráce a rozvíjena schopnost pracovat v kolektivu. Protože v kolektivu je síla! A spolupráce je lidské činnosti prospěšnější než sobecká soutěživost, která nám ubírá lidství a dělá z nás šelmy, které se štvou proti sobě. Na těchto základech se staví výchova černorudého skautingu.

Jelikož antiautoritářská výchova v Čechách nemá dlouhou tradici a je spíše polem neoraným, vystává před hnutím černorudých skautů veliká výzva. Stojí před námi velký kus práce a tuto výzvu přijímáme. Začínáme připravovat pro uplatnění v praxi dětské hry a vzdělávací činnosti, které budou založeny na výše zmiňovaných principech. A popravdě víc než dítka, se nyní učíme my sami. Postupem času dle uplatnění v praxi připravíme “Kapesní příručku černorudého skauta”, která bude nápomocna všem, kteří se rozhodnout vést své dítky dle našeho skautského hnutí. Uvítáme každého, kdo by nám s touto činností byl nápomocen radou, ale i osobním zapojením.

(100+1 DŮVODŮ) PROČ SE PŘIDAT K ČERNORUDÝM SKAUTŮM?

Proč se k černorudým skautů a skautkám přidat? Co mi to může přinést? A čím můžu obohatit ostatní já sám svým příchodem a zapojením se?

Černorudí skauti je volné hnutí kamarádů a kamarádek, bez svazujícího členství a pevné organizace, s cílem se poznávat, navazovat nová přátelství a prohlubovat ta stávající. Setkávat se uprostřed přírody, učit se novým dovednostem, respektu k přírodě a užívat si všech těch krásných věcí kolem táborového ohně a společného trávení času v lesích a na cestách. Naše skautské hnutí vychází z levicové antiautoritářské tradice. Politiku ovšem neřešíme, jedná se o uplatňování antiautoritářských principů v naší činnosti a jednání mezi sebou, včetně dětí. V černorudém skautingu se prolíná klasický skauting s trampingem. K černorudým skautům a skautkám se může přihlásit kdokoliv, kdo se s naším skautským hnutím ztotožní. Na věku nezáleží, černorudým skautem či skautkou se může stát každý od jednoletého dítka až po někoho kdo oslavil třeba osmdesátku.

 • Základním principem černorudého skautingu je opravdové kamarádství. Kamarádství nás spojuje, a pomáhá vytvářet hluboké citové vazby mezi sebou, které mohou vydržet po zbytek našeho života. Pomáhá poznávat nové lidi, vytvářet si kamarády z různých koutů, nejen v místě bydliště. Stejně tak, mezi těmi jenž se třeba znají ze sociální či politické činnosti, kde se spíše jen náhodně potkávají, aby se poznali osobně. Pro mladou generaci uvězněnou v zajetí sociálních sítí, přináší skvělou možnost se seznamovat a poznat, co to kamarádství znamená a jaké výhody přináší. Taktéž pro ty nejmladší, naše vlčata, přináší možnost najít si nové kamarády a kamarádky.
 • Černorudý skauting vycházející z antiautoritářské tradice nejen, že sbližuje lidi, učí zároveň k vzájemnému respektu mezi sebou, stírá generační propast a rozvijí mezilidskou solidaritu. Černorudá skauti a skautky si vzájemně pomáhají a podporují, jeden druhého v nouzi. Je dobré mít kruh kamarádů a kamarádek, na které se můžeš obrátit, když ti není nejlépe nebo se ocitneš v tíživé životní situaci. Prostě už nebudeš nikdy sám!
 • Černorudí skauti a skautky si zakládají, jak již bylo několikrát zmíněno, na antiautoritářství, tedy na odmítnutí nepřirozených a vnucených autorit. Nespoléhání se na „vůdce“ a rozdělování na nadřízené a podřízené, má ve výsledku pozitivní efekt v tom, že v nás rozvíjí nové schopnosti (otupené výchovou, školou, zaměstnáním), které si postupně rozvíjíme a uplatňujeme. Především je to vlastní odpovědnost. Nečekání na rozkazy a příkazy, rozvíjí vlastní iniciativu a víru ve vlastní síly a schopnosti. To vše vede k vytváření zdravého sebevědomí. To vše z nás udělá sebevědomými lidmi, schopnými ovlivňovat své okolí, zároveň se nenechat zneužívat a být schopen prosadit, co je dobré pro sebe sama a svoje blízké. To pomůže nejen nám dospělým, ale i našim dospívajícím a mladým, jako nejlepší průprava pro budoucí život.
 • Černorudý skauting se snaží rozvíjet to, co je na našem lidství přirozené a prospěšné. Zavrhuje egoismus, sobectví a parazitismus. Držíme se hesla: „Nedělej druhému nic, co by se tobě samému nelíbilo.“ A naopak dává průchod sounáležitosti a společenskosti, která je pro náš biologický druh typickou. Pro naší každodenní praxi užíváme kolektivismus a spolupráci. Naučit se pracovat v kolektivu, je dobrou devízou, jak pro dospělé i ty nejmladší. Při pobytech v přírodě se černorudí skauti a skautky rychle naučí, že je prospěšnější spolupráce než soupeření.
 • Pobyty na čerstvém vzduchu uprostřed lesů a luk, táboření a pěší pochody, ale i poučné a sportovní hry a aktivity, zocelují tělo a přispívají k lepší zdravotní kondici.
 • Duševnímu zdraví prospívají nejen účast na akcích černorudých skautů a skautek u táborového ohně, v kruhu přátel, ale i právě ta cesta a únik od všedních starostí z měst do náručí přírody. Od stresu a shonu neuklidní nic sebelépe než zeleň lesů a hemžení všeho toho tvorstva v dokonalé harmonii. Kdo chce vidět krásu hvězdného nebe, nemůže jí nikdy prožít ve světelném smogu města.
 • Bezprostřední kontakt s přírodou, nás naučí porozumět ji, začít si ji vážit a mít v úctě. Černorudý skauting v nás tak pěstuje úctu k matce přírodě, ke všemu živému, rostlinstvu, zvířectvu i lidem. Právě získáním tolik potřebné úcty a pochopení, jsme schopni si plně uvědomit, jak životně nezbytné je ji uchránit před zničením. Uvědomit si, že přírodu i matku Zemi musíme aktivně chránit, abychom ji mohli předat našim dětem.
 • Černorudý skauting bez rozdílu našeho stáří či mládí nám pomáhá rozšiřovat si obzory, získávat nové znalosti a dovednosti. Učíme se od sebe navzájem, sebevzděláváme se a předáváme staré či nové poznatky a dovednosti druhým, a především mladé generaci. Učíme se tábornickým dovednostem, přežití v přírodě a využívání darů přírody bez toho, abychom ji škodili.
 • Zážitky ze společného pobytu v přírodě při akcích černorudých skautů a skautek se nám nesmazatelně v ryjí do paměti. Našim dětem, drahým vlčatům, dopřejeme prožít skutečné a šťastné dětství, na které budou v dospělosti s láskou vzpomínat, místo, aby jej prožili pouze v záři počítačových her, nesmyslů na iphonech a podobně.
 • Černorudý skauting není statický, je především cestou. Vykroč na ní společně s námi.

PROČ JSME ČERNORUDÍ SKAUTI?

Tuto otázku si možná položili někteří čtenáři tohoto časopisu, našich facebookových stránek či webu. Proč jsme tedy zvolili tento název? Proč černorudí? Předem je třeba jasně říct, že impulz k vzniku tohoto hnutí vyrostl z řad příslušníků anarchistického hnutí. Jsme povětšinou anarchisty a anarchistky a nijak se za to nestydíme, naopak jsme pyšní za naše názory a činy. Jak přemýšlíme, tak také jednáme, proto i nové skautské hnutí, které vytváříme na principech, které jsou nám vlastní, nemůžeme ani jinak. Patří mezi ně opravdové kamarádství, vzájemná pomoc a solidarita mezi sebou, volnost, rovnost, antiautoritářství, samospráva a federalismus. Mnohé z těchto principů užívá většina z nás v běžném životě bez toho, aby jim dávala nějaký politicky kontext či se za anarchisty považovala, a to je dobře, i my si myslíme, že patří mezi přirozené.

Černorudý skauting ovšem není o politice, k tomu zde máme jiné organizace a sdružení, my se chceme věnovat skautingu a volnému trempství, chceme vyrážet společně do přírody, procházet se krajinou, objevovat nová místa, tábořit a přespávat v lesích, učit sebe navzájem i naše dítky novém dovednostem a antiautoritářskému jednání mezi sebou, rozuměj jako rovný s rovným bez nějakých vůdců. Učit se respektu k všemu živému, k naší Zemi i lidem.

Názorové smýšlení není určující, černorudým skautem či skautkou, se může stát v podstatě kdokoliv, komu je toto hnutí sympatické a sdíli jeho obecné principy, a není tudíž určeno výhradně jen pro přivržence Kropotkina či Bakunina. Vzniká něco nového, každý má možnost podílet se utváření našeho nového skautského hnutí. Vydali jsme se na dlouhou cestu, pojď podej nám ruku, potáhneme za stejný provaz a vše půjde snadněji. Nekráčej sám, už nemusíš!

Rozhovor s černorudým skautem

Přibliž prosím počátek černorudých skautů a co k nim vedlo?

Černorudí skauti je mladičké hnutí, vždyť také nápad s jeho založením padl koncem června letošního roku. Černorudí skauti mají zatím jen obecné koncepce a principy, které jsou všeobecně přijímány. Vychází z anarchistické tradice, tudíž základními principy je volnost, rovnost a kamarádství. Inspiraci částečně čerpá také z meziválečného skautingu Sdružení socialistických skautů a skautek, který sdružoval převážně proletářskou mládež z řad anarchistického hnutí a byl inspirován myšlenkami Setona, a stál v opozici vůči českému Junákovi, založeném na polovojenském duchu Powella. Ale i od něj se částečně liší – místo pevné organisační struktury, prozatím z diskusí vyplynulo přání, aby černorudí skauti byli volným hnutím bez členství a funkcionářů.

Čím se tedy černorudí skauti liší od českého Junáka? V čem mají být jiní?

Jak již bylo řečeno, jsme novým, čerstvě ustanoveným hnutím, kterého cílem je vyplnit v skautském hnutí mezeru, a dát prostor realizaci naší vlastní podoby skautingu, tak aby nám vyhovovala. Skautingu, který je určen pro všechny věkové skupiny, který nerozděluje dívky od chlapců, který si nehraje na vojáky, ale především se bude snažit rozvíjet kritické myšlení, antiautoritářské postoje a jednání, a tedy v důsledku vést k vlastní odpovědnosti, iniciativě a schopnosti dokázat jednat sám za sebe, spolupracovat jako rovný s rovným, namísto, aby čekal na povely vůdců. Ostatně jsme přesvědčeni, že volnost a dovednost jednat bez ponížené poslušnosti autoritám, výchova k sebevědomí a víry ve vlastní síly, je to nejlepší co mladé generaci můžeme dát do budoucnosti. Chceme pěstovat opravdové kamarádství a rovnostářství, jako užitou praxi, ne jako prázdné fráze. A především trávit čas v přírodě, objevovat nová místa a poznávat ji, a zároveň se učit respektu ke všemu živému. Nová volnější a antiautoritářská forma skautingu je určena široké veřejnosti, každému kdo výše uvedené principy vezme za vlastní a hodlá se jimi řídit. To jsou důvody, které nás vedou k vlastní cestě, k černorudým skatům a skautkám.

Snažíte se vytvořit nové skautské hnutí, to nebude snadné. Jaké máte představy?

Nejsme bláhoví, uvědomujeme si velice dobře, že začátky jsou těžké a nesmělé. To nás však v žádném případě neodradí. Naopak je to pro nás velká výzva, vybudovat skautské hnutí zdola a vlastními silami, podle našich představ. Na začátku nás stojí několik, ale když budeme chtít a když překonají počáteční ostych, nedůvěru, ale žel i vlastní pohodlnost ostatní kamarádi a kamarádky, můžeme v brzkém čase z černorudých skautů a skautek vytvořit opravdu živoucí a životaschopné skautské hnutí, s perspektivou, že se bude rok od roku rozrůstat a mohutnět, schopné oslovit rodiny pracujících a inteligence a jejich mládež, kteří mají svůj vlastní názor, kteří milují volnost, a nechybí jim kritické myšlení.

Jaké jsou první kroky černorudých skautů? Jak se k černorudým skautům přidat?

Na začátek je nezbytné, aby se všichni ti, kterým se myšlenka černorudého skautingu libí, osobně poznali, začali vzájemně komunikovat a spolupracovat. Proto je na začátku nutné, aby každý kamarád a každá taková kamarádka, jenž by se k černorudým skautům a skautkám chtěli přidat, i když třeba nemají momentálně tolik času, nebo třeba nemají tolik zkušenosti či povahu, ozvali, napsali třeba zprávu na náš fb profil či na náš e-mail. Tímto způsobem se vytvořila síť kontaktů, abychom věděli, o koho se můžeme opřít, aby se mohla rozvinout vzájemná komunikace a spolupráce. Tímto způsobem se může ozvat několik kamarádů a kamarádek ze stejného místa, kteří o sobě nevědí, a tak k sobě můžou najít cestu. Možná ty ostýchavější z nás nevědí co na začátek psát, vůbec si tím nelámat hlavu, stačí třeba napsat „Nazdar. Jsem Jana z Poděbrad. Je mi 18 let. Myšlenka černorudých skautů a skautek se mi libí, a ráda bych se volně přihlásila k tomuto hnutí a podle možnosti se zapojila“.

Jak k sobě roztroušení zájemci a zájemkyně o černorudý skauting najdou cestu?

Během roku se uspořádá několik seznamovacích akcí v přírodě, abychom měli možnost se osobně poznat, debatovat, trávit společně čas a navazovat nová kamarádství. Je dobré, když se osobně seznámíme a víme s kým jednáme, opustíme anonymitu internetu a začneme se setkávat v reálném světě. Zároveň si tak můžeme vyměňovat zkušenosti a dovednosti. Zorganizovat můžeme jak společná setkání černorudých skautů a skautek pro všechny věkové skupiny, stejně tak můžou jednotlivci svolat několik akcí či čundrů pro určitou věkovou skupinu, například si můžou domluvit společný čundr starší zálesáci nebo jen rodiče s dětmi.  Svolávání takových akcí usnadní právě takový seznam kontaktů.

Pokud je někdo z určitého města, bude možné navazovat kontakty i na lokální úrovni? Jak to chcete provést?

Ti z nás, kteří mají komunikační schopnosti a jsou ochotni se s někým dalším z okolí sejít a vyměnit několik e-mailů, bude dobré když se přihlásí jako lokální kontakt. Například si z Liberce, tak se přihlas a staň se lokálním kontaktem Černorudých skautů – Orlické hory (či Liberecko), aby na tebe mohli směřovat dotazy ostatní černorudí skauti co se týče tohoto regionu, třeba kdyby se tam někdo chystal na čundr, nebo když se na centrální e-mail ozve nový zájemce či zájemkyně. Moc času to nezabere, a není důvod se toho nijak obávat.

Černorudí skauti je volné hnutí, které chce obsáhnout celé bývalé Československo. Jak chcete vzájemně komunikovat a vyměňovat si názory?

Základem je setkávání se tváři v tvář na různých akcích. Mezi těmito setkáními je dalším vhodným prostředkem k usnadnění vzájemné komunikace a spolupráce, vytvoření diskusní fóra černorudých skautů a skautek. Tak aby každý, kdo má zájem, mohl přinést svůj názor, nápad.

Plánujete vydávat vlastní časopis?

Každé hnutí potřebuje k své prezentaci také vlastní periodikum, proto se i my budeme dle vlastních možností snažit vydávat svůj časopis „Černorudý skaut“. Aby se časopisu dařilo, může každý přispět svým dílem, tím, že se stane odběratelem, že pomůže s jeho distribucí ve svém regionu a nebo vlastními články. Časopis bude zdarma, kdo bude chtít může na jeho vydávání solidárně přispět, hradit bude nutné pouze poštovné a budeme se snažit zajistit několik distribučních míst, s čím může každý pomoci.

Černorudý skaut je volné hnutí, které chce obsáhnout všechny věkové skupiny – od malých dítek po starší kamarády? Plánujete vytvářet smíšené lokální skupiny?

V místech, kde se k hnutí černorudých skautů a skautek přihlásí víc kamarádů a kamarádek, je možné vytvářet místní skupiny Černorudých skautů a skautek. Místní skupina se může pravidelně scházet, dle dohody, ideálně jednou týdně či za čtrnáct dní, při té příležitosti uspořádat čundr po okolí nebo táborové posezení. Pokusit se najít vhodné místo, vybudovat vlastní tábořiště či boudu (srub). Pozvat kamarády z jiných míst na společné akce a podobně.

Skautské hnutí bylo vždy o výchově mládeže. Jak to bude mít černorudý skaut s oddíly mládeže? Jak na to?

Ti z nás, kteří mají určité schopnosti a nechybí jim elán, se mohou pustit do zakládání lokálních oddílů černorudých skatů a skautek určených pro mládež. Dobré je, aby na to byli minimálně dva kamarádi či kamarádky, ale záleží na každém a na tom, jak si věří, zpočátku to může zvládnout i sám s výpomocí rodičů dítek. Osvědčenou metodou je přímo zajít do škol a míst, kde se mládež a dítka schází. Říct srozumitelně oč se jedná, a hned druhý den je pozvat na první akci černorudého skautského oddílu (co je za pár dní si prostě děcka vypustí z hlavy), těm účastníkům, které to nadchne dát lísteček pro rodiče (kontaktní formulář), aby jste se mohli případně sejít a vysvětlit jim oč se jedná.

Dětský oddíl černorudých skautů a skautek by se měl ideálně scházet jednou týdně, jednou za čtrnáct dní uspořádat víkendový výlet či táboření. Pro potřeby setkávání je dobré sehnat vyhovující prostor, pokud je v okolí trempská osada, zkuste ji kontaktovat, budou ve většině případů rádi, že bude smysluplně využita pro potřeby mládeže, která bude vedena k čundrům a přírodě. Další možností je svépomocí začít budovat vlastní tábořiště a srub. Pro každotýdenní schůzky je možné oslovit domy mládeže či školy, organizace víkendových čundrů je pak na vás samotných a není omezena možností mít vlastní prostory. Jelikož ne každý má schopnosti s vedením mládeže, a stále se je co učit, pomůže k tomu právě vzájemná komunikace v rámci našeho hnutí, učíme se jeden od druhého.

Něco na závěr?

Černorudý skauting je výzva a cesta. Jaký skutečně bude záleží na každém, kdo se k našemu hnutí přihlásí. Tak na nic nečekej, staň se součástí. Říká se, kdo chce, hledá způsob, kdo nechce hledá důvod? Jaký je tvůj případ?

Pojď s námi jednou za čas vypnout, opustit město a vyrazit do přírody. Každý z nás to potřebuje, hodit starosti za hlavu, vychutnat si les a plápolání ohně v kruhu kamarádů a kamarádek. Ten, kdo již je rodičem, má příležitost dát svým dětem něco víc, nové zážitky, nová kamarádství a možnost se přiučit novým věcem a jednání. Napiš nám na skaut@riseup.net.

 

Potřebují Černorudí skauti a skautky stejnokroj?

Došlo nám několik dotazů, zda-li černorudí skauti plánují stejnokroje či chcete-li po vojensky uniformy, jak tomu je u Junáka či pionýrů?

Černorudý skaut pro nás znamená hnutí založené na volnosti, rovnosti a kamarádství, za absence hierarchie. Protiví se nám jakákoliv podoba militarismu, právě nechuť k vojenským uniformám a rozdělování na podřízené a nadřízené, nás vedlo k založení vlastního skautského hnutí, které tyto dle nás škodlivé formy reprodukuje a navíc je podsouvá mladé generaci, jako kdyby měly být snad přirozené a normální.

Nechceme žádné uniformy, naopak si myslíme, že jsou na obtíž a potírají individualitu jednotlivce. Proč by černorudého skauta či skautku měla svazovat nějaká uniforma, když je každý z nás jiný či jiná. Přeci každý má rád něco jiného a je jen na něm samotném, aby si rozhodl, co se mu libí a v čem se cítí dobře.

To co nás sjednocuje je naše společné kamarádství, naše myšlenky a jednání. Proto si každý z nás nosí, co se mu zlíbí, kdo chce, ale nemusí, vyjádří svoji sounáležitost k hnutí černorudých skautů tím, že si může na krk uvázat černorudý šátek, který si doma sám vyrobí, připne placku s naším logem či nášivkou, kterou si může vyrobit v duchu „udělej si sám“. Pro ty co tuto možnost nemají, se je budeme snažit vyrobit.

Místo uniformity stavíme rozmanitost!

Volnost, rovnost, kamarádství!

Černorudí skauti

Černorudí skauti: Volné hnutí nebo organizace? (Text k diskusi)

 • Hnutí černorudých skautů a skautek stojí na počátku, vzniká něco nového, obdobné hnutí zde působilo sice před vypuknutím II. světové války, avšak začínáme od základů. Uběhlo dlouhých osmdesát let, kdy se naposledy sešli naši předchůdci ze „Sdružení socialistických skautů a skautek“. Nežije už žádný pamětník. Nutno poznamenat, že tehdejší skautské hnutí mělo pevnou organizační strukturu s asi 4300 členy. Čas je neúprosný, staré hnutí zavála uběhlá léta a doba, která jim nepřála. Zkoušíme to tedy znovu. Hledáme k sobě cestu, začínáme komunikovat a v neposlední řadě je potřeba diskuse nad naší společnou představou černorudého skautingu.
 • Při hledání organizační podoby se nám nabízejí dvě cesty. První z nich je volné hnutí černorudých skautů a skautek. Není založeno na pevném členství, k hnutí se může přihlásit volně každý bez ohledu pohlaví či věku, kdo se s ním ztotožňuje a vezme za své jeho ideje. Taková podoba nikoho nesvazuje, je to jen o vlastní vnitřní sounáležitosti k dané myšlence. Kamarádství takové věci vlastně ani nepotřebuje a vše může dobře fungovat na základě volné dohody, nadšení zúčastněných pro věc, dobrovolnosti a zároveň zodpovědnosti.
 • Slabinou takové koncepce, může být nedostatečná koordinace a potřebná spolupráce. Pro názornost obdobným způsobem dnes funguje například celosvětová iniciativa „Food not bombs“, která má několik místních skupin také v Československu, kde bezplatně vaří a rozdávají jídlo lidem na okraji společnosti.
 • Druhou možností je antiautoritářská organizace, s jasně stanoveným členstvím. Taková organizace je založena na principu samosprávy a federalismu. Případné funkce jsou volitelné a kdykoliv odvolatelné s přímou odpovědnosti vůči těm, kteří je zvolili. Směřování a fungování takové organizace určují všichni členové, případní volení delegáti, jsou jen vykonavatelé toho, čím je členstvo pověřilo.
 • Výhodou této cesty je, že hnutí ví o kolik lidí se může skutečně opřít, zná svoji skutečnou početní sílu, snadněji koordinuje svoji činnost a je schopna rozvíjet nákladnější projekty – vydávání časopisu, postavení boudy, realizaci táborů a podobně.
 • V obou případech by koordinaci činnosti a vzájemnou spolupráci a komunikaci mohl usnadnit systém důvěrníků, který využívali naši předchůdci před více jak 100 lety. Důvěrníci by byli určeni na výročních táborových setkáních či jiných příležitostech dle potřeby, a tito dobrovolníci či dobrovolnice, by zajišťovali vzájemnou komunikaci, organizaci společných akcí či například vydávání časopisu.
 • V obou organizačních konceptech se však jedná především o způsob přihlášení se k hnutí, a především jde o to, jak to vidíme my samotní a která forma nám je bližší? Postačí nám neformální nebo formální v podobě členství?
 • Jaký je tvůj pohled? Jak to vidíš ty? Jak si Černorudého skauta představuješ? Bude takový, jaký si ho uděláme! Je to nás, na nikom jiném! Každý z nás vytváří hnutí černorudých skautů a skautek, a bude takové jak nám vyhovuje, nikdo nám nemůže vnucovat pravidla, jsme to my sami, kdo si je určíme a můžeme je dle potřeby kdykoliv změnit.
 • VOLNOST, ROVNOST, KAMARÁDSTVÍ!

Černorudí skauti – koncept k diskusi

 • Černorudí skauti je nezávislé hnutí sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o levicově orientovaný neautoritářský skauting – výchovné hnutí inspirované myšlenkami Ernesta Thompsona Setona a Francesca Ferrera. Inspiraci nacházíme také ve svobodném a nesvázaném trempství.
 • Činnost Černorudých skatů není jen letní táboření ve stanech, chatkách či pod širákem. Stejnou, dokonce i větší, měrou vyrážíme na výpravy do hor a lesů, v zimě i v létě. Nejčastěji pěšky s batohem na zádech. Cílem je setkávání se tváří v tvář, v kruhu kamarádů a vrstevníků, mladí i staří, rodiče i děti uprostřed přírody.
 • Při toulkách přírodu a při táboření u plápolajícího ohně, se chceme nejen poznávat a bavit, ale také naučit novým věcem a sebevzdělávat, předávat své zkušenosti druhým, sdílet je. Poznávat fungování ekosystémů, poznávat rostliny i zvířectvo, naučit se přežít v přírodě a také soběstačnosti. Přiučit se novým dovednostem, společně připravovat jídlo a kolektivně pracovat.
 • Cílem Černorudých skautů je člověk vysoké morální úrovně, tedy člověk pečující o své zdraví a tělesnou zdatnost, který žije v souladu s přírodou, člověk prahnoucí po poznání a svém všestranném rozvoji, člověk pevných morálních zásad, který je prospěšný svému okolí.
 • Černorudý skaut staví na principech antiautoritářství a rovnosti. Učí a pěstuje sebevědomí, zodpovědnost za vlastní činy, rozvíjí vlastní iniciativu, kamarádství a vzájemnou pomoc a solidaritu. Chce v mladém člověku vypěstovat jednotlivce, který jedná s ostatními jako rovný s rovným, bez podřízenosti nepřirozeným autoritám schopného spolupracovat v kolektivu bez předsudků.
 • Černorudí skauti stojí v protikladu vůči Baden-Powellově modelu skautingu založeném na vojenské hierarchii, jak tomu bylo u anglického skautingu a českém Junáku. Naopak inspiraci bere ve Woodcraftových indiánech E.T. Setnona, protože „Setonův přínos leží v myšlence návratu k přírodě, volnosti a svobodě“ a trempinku tzv. divokých skautů, mladé generace, pocházející z chudších vrstev první Československé republiky. Inspiraci nacházíme také ve Sdružení socialistických skautů a skautech z let 1919 až 1938, která sdružovalo mládež z dělnických rodin, převážně s anarchistickým smýšlením.
 • Zpočátku se však bude jednat především o komunikační uzel, který má za cíl spojit roztroušené zájemce a zájemkyně, pomoci jim najít cestu k sobě a pomáhat plánovat první táborová setkání, výlety a třeba časem i vybudování vlastní boudy či osady. Časem dle počtu zájemců se můžou v místě vytvářet autonomní volné skupiny či oddíly černorudých skautů a skautek.
 • Návrhy k diskusi posílejte na fnb nebo e-mailem: skaut@riseup.net