PROČ JSME ČERNORUDÍ SKAUTI?

Tuto otázku si možná položili někteří čtenáři tohoto časopisu, našich facebookových stránek či webu. Proč jsme tedy zvolili tento název? Proč černorudí? Předem je třeba jasně říct, že impulz k vzniku tohoto hnutí vyrostl z řad příslušníků anarchistického hnutí. Jsme povětšinou anarchisty a anarchistky a nijak se za to nestydíme, naopak jsme pyšní za naše názory a činy. Jak přemýšlíme, tak také jednáme, proto i nové skautské hnutí, které vytváříme na principech, které jsou nám vlastní, nemůžeme ani jinak. Patří mezi ně opravdové kamarádství, vzájemná pomoc a solidarita mezi sebou, volnost, rovnost, antiautoritářství, samospráva a federalismus. Mnohé z těchto principů užívá většina z nás v běžném životě bez toho, aby jim dávala nějaký politicky kontext či se za anarchisty považovala, a to je dobře, i my si myslíme, že patří mezi přirozené.

Černorudý skauting ovšem není o politice, k tomu zde máme jiné organizace a sdružení, my se chceme věnovat skautingu a volnému trempství, chceme vyrážet společně do přírody, procházet se krajinou, objevovat nová místa, tábořit a přespávat v lesích, učit sebe navzájem i naše dítky novém dovednostem a antiautoritářskému jednání mezi sebou, rozuměj jako rovný s rovným bez nějakých vůdců. Učit se respektu k všemu živému, k naší Zemi i lidem.

Názorové smýšlení není určující, černorudým skautem či skautkou, se může stát v podstatě kdokoliv, komu je toto hnutí sympatické a sdíli jeho obecné principy, a není tudíž určeno výhradně jen pro přivržence Kropotkina či Bakunina. Vzniká něco nového, každý má možnost podílet se utváření našeho nového skautského hnutí. Vydali jsme se na dlouhou cestu, pojď podej nám ruku, potáhneme za stejný provaz a vše půjde snadněji. Nekráčej sám, už nemusíš!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

8 + 1 =