PŘISPĚJ DO SBÍRKY NA ZBUDOVÁNÍ TÁBOŘIŠTĚ SE SRUBEM ČERNORUDÝCH SKAUTŮ

Dle debat, které jsme vedli (nejen) u táborového ohně na posledním čundru v Českém ráji, vyplynula společná vůle dát dohromady „zázemí“ TÁBOŘIŠTĚ SE SRUBEM ČERNORUDÝCH SKAUTŮ. Srub bude koncipován tak, aby v něm mohlo přespat minimálně 15 dospělých a stejný počet dítek. A byl využitelný i zimních měsících, aby ho hnutí mohlo užívat celoročně. K užívání bude k dispozici všem, kteří na něm nějakým způsobem participovali.

Pozemek již máme. Nyní je potřeba dát dohromady počáteční kapitál, abychom mohli začít základní stavební práce na výstavbu srubu. Jedná se především o nákup stavebního materiálu (trámy, střešní latě, IPU na zastřešení, izolační materiál atd).

Obracíme se proto kamarádskou prosbou na všechny sympatizanty černorudého skautingu, aby přispěli do společné sbírky. Peníze je možné zasílat na bankovní účet: 1024164477/6100 (Equa bank). Variabilní symbol: 2019. Do zprávy pro příjemce napište: „srub“. Budeme rádi za jednorázový příspěvek nebo trvalý příkaz.

O ukončení sbírky budeme informovat, stejně tak i průběhu sbírky a vyúčtování na co konkrétně byli peníze užity, o čem se může každý přesvědčit osobně a přijet se podívat.

Vítána také organizace benefičních koncertů, večerů a představení.

Nebo dary stavebního materiálu: trámy, prkna, palety, , krajinka, kulatina (průměr 10 – 20 cm), spojovací materiál, polystyren…

Ukažme, že i v dnešní odcizené a sobecké době, že dokážeme být solidární a nepokoření. Dejme průchod své vzájemnosti. Pojďme společně ukázat, že vlastními silami lze svépomocí a nadšením vybudovat vlastní prostory bez toho, abychom potřebovali granty a dotace. Držme se hesla „Sami sobe!“

Hej rup!

SLOVO KAMARÁDŮM A KAMARÁDKÁM, SYMPATIZANTŮM A SYMPATIZANTKÁM ČERNORUDÉHO SKAUTINGU.

Máme za sebou první rok existence. První rok, kdy byla vzkříšena myšlenka levicově orientovaného skautského (a vlastně i trempského hnutí). Přihlásili jsme se pod černorudý prapor, symbol bezvládí a volnosti, myšlenkou nám nejbližší. Vzali si za své principy volnosti, rovnosti, kamarádství! Ustanovili se jako volné hnutí kamarádů a kamarádek, bez svazujícího členství a pevné organizace, s cílem se poznávat, navazovat nová přátelství a prohlubovat ta stávající. Setkávat se uprostřed přírody, učit se novým dovednostem, respektu k přírodě a užívat si všech těch krásných věcí kolem táborového ohně a společného trávení času v lesích a na cestách. S nadějí, že předáme také něco svým dětem, ale vlastně i sami sobě.

V Čechách se černorudí skauti a skautky sjíždí a setkávají. Utvořila se dobrá parta a máme mnohé plány: scházet se celoročně každý měsíc, pracuje se na pestrém programu pro děti a hlavně jsme se rozhodli vybudovat vlastní tábořiště se srubem. Letos budeme také prvně sjíždět s dětmi řeku. Vydáváme nepravidelně vlastní časopis „Černorudý skaut“ a připravujeme jeho třetí číslo.

Černorudý skauting si podle kladných ohlasů získal sympatizanty i v dalších koutech země. Avšak od sympatií k činnosti je ještě přeci jen několik krůčků, přestože nejsou zas tak obtížné. Musí se na ně ovšem vykročit! Slezsko (Ostrava a okolí) i Morava (především Brno a okolí) však zatím spí. Geografická vzdálenost staví překážky, abychom se společně scházeli, avšak nic nebrání, aby se ustanovila skupina černorudých skautů a skautek v Ostravě a druhá v Brně, aby se tam kamarádi začali scházet a organizovat vlastní setkání a čundry.

Proto přicházíme se slovem k vám kamarádi a kamarádky z Ostravska a Brněnska, ale i dalších koutů, aby jste se chopili k činnosti a iniciativě. Nečekejte, že to za vás udělá někdo jiný, tak to nikdy nefungovalo. To musíte sami! Pamatujte, že my čeští černorudí skauti rádi podáme pomocnou ruku a radu. Pomůžeme se zprostředkováním kontaktů. Jde o to, aby se ozvali všichni, kteří se hlásí k myšlence černorudého skautingu a mají zájem se scházet u táborového ohně. Ti co se ozvou pomůžeme propojit, aby na sebe našli kontakty a mohli uspořádat první svoje setkání ve svém regionu.

Obracíme se také na staré kamarády a kamarádky, kteří již v hnutí nejsou činní jako před léty, aby vzali i svá dítka a přidala se k naším akcím.

Není nic jednoduššího než napsat pár řádků na skaut@riseup.net.

CO SI ZABALIT NA ČUNDR?

Možná tě láká vydat se na čundr s černorudými skauty a skautkami, avšak dosud si moc netrempoval(a) a nepřespával(a) v přírodě. Možná se stydíš se zeptat, tento článek ti snad pomůže se zabalit a odhodlat se k nám přidat.

Není toho třeba mnoho. Předně je potřeba si rozmyslet jestli chceš spát „pod širákem“ nebo ve stanu. Pokud „pod širákem“ postačí ti karimatka, spacák a případně celta, ze které si v případě deště zhotovit jednoduchý přístřešek.

Pokud máš slabší spacák a bojíš, že by ti v noci mohla být zima, můžeš se zakrýt celtou, která izoluje nebo si zabalit nouzovou termo deku (stoji cca 70 Kč). Volba stanu je na tvých možnostech.

Oblečení si zabal podle předpovědi počasí, určitě to nepřeháněj, pamatuj, že to poneseš na zádech, a tu platí zásada, čím méně, tím lépe. Nezapomeň pláštěnku a pevnou obuv.

Zabal si jeden hrnek, lžíci a nůž. Případně ešus, či kastrůlek na jídlo. Hodí se i otevírací ostrý nůž. To je základ, který nutně potřebuješ.

Pokud máš můžeš si přibalit i další trempské a kempingové náčiní (pila, sekera, plynový hořák, kotlík atd.)

Pak už zbývá jen jeden krok, napiš nám, že se přidáš do našeho kamarádského kruhu a vyrážíš s námi! Piš na skaut@riseup.net.

PROČ JSME ČERNORUDÍ SKAUTI?

Tuto otázku si možná položili někteří čtenáři tohoto časopisu, našich facebookových stránek či webu. Proč jsme tedy zvolili tento název? Proč černorudí? Předem je třeba jasně říct, že impulz k vzniku tohoto hnutí vyrostl z řad příslušníků anarchistického hnutí. Jsme povětšinou anarchisty a anarchistky a nijak se za to nestydíme, naopak jsme pyšní za naše názory a činy. Jak přemýšlíme, tak také jednáme, proto i nové skautské hnutí, které vytváříme na principech, které jsou nám vlastní, nemůžeme ani jinak. Patří mezi ně opravdové kamarádství, vzájemná pomoc a solidarita mezi sebou, volnost, rovnost, antiautoritářství, samospráva a federalismus. Mnohé z těchto principů užívá většina z nás v běžném životě bez toho, aby jim dávala nějaký politicky kontext či se za anarchisty považovala, a to je dobře, i my si myslíme, že patří mezi přirozené.

Černorudý skauting ovšem není o politice, k tomu zde máme jiné organizace a sdružení, my se chceme věnovat skautingu a volnému trempství, chceme vyrážet společně do přírody, procházet se krajinou, objevovat nová místa, tábořit a přespávat v lesích, učit sebe navzájem i naše dítky novém dovednostem a antiautoritářskému jednání mezi sebou, rozuměj jako rovný s rovným bez nějakých vůdců. Učit se respektu k všemu živému, k naší Zemi i lidem.

Názorové smýšlení není určující, černorudým skautem či skautkou, se může stát v podstatě kdokoliv, komu je toto hnutí sympatické a sdíli jeho obecné principy, a není tudíž určeno výhradně jen pro přivržence Kropotkina či Bakunina. Vzniká něco nového, každý má možnost podílet se utváření našeho nového skautského hnutí. Vydali jsme se na dlouhou cestu, pojď podej nám ruku, potáhneme za stejný provaz a vše půjde snadněji. Nekráčej sám, už nemusíš!

PODÍLEJ SE NA ČASOPISU „ČERNORUDÝ SKAUT Č.3“

Připravujeme třetí číslo časopisu „ČERNORUDÝ SKAUT“. Podoba našeho časopisu závisí na každém z nás. Nikdo z nás není spisovatel ani novinář, jsme skauti a trempové, píšeme, jak nám pusa narostla, a nestydíme se za to! Proto zahoď zbytečný stud. Chceš něco sdělit ostatním, podělit se pár větami o zážitky z čundrů, inspirovat další, plánuješ čundr a nechceš vyrazit sám, kreslíš, píšeš básně či prózu? Časopis budou číst i lidé mladí, začínající, a tak se můžeš podělit o dosavadní zkušenosti s trempingem, tobě to možná již přijde jako samozřejmost, ale ostatní to ocení. Vítány jsou také články o svobodomyslné výchově a rovnostářském jednání s mládeží. Pošli nám to a rádi to zveřejníme. Vítány příspěvky do dalšího čísla: vlastní úvahy, články, povídky, rady atd. Posílej na skaut@riseup.net. Uzávěrka čísla 30. srpna 2019.

VODÁCKÝ SJEZD SÁZAVY ČERNORUDÝMI SKAUTY (16-18. SRPNA 2019)

Jak jsme si loni při táborovém ohni předsevzali, zorganizovali jsme Vodácký sjezd řeky Sázavy Černorudých skautů, který se uskuteční o víkendu 16. až 18. srpna 2019. Na webu informaci uveřejňujeme se zpožděním (včas byla na našich FB stránkách), kdo se zavčasu přihlásil má již lodě objednané. Pro ty, kteří se rozhodují na poslední chvíli, není nic ztraceno, i tak s námi může jet a my ho rádi uvítáme ve svém kruhu. Stačí si objednat loď u společnosti Bisport, bližší info odkud kam, se dozvíte, když napište na skaut@riseup.net. Akce je koncipována tak, se mohli účastnit i děti a bude pro ně připravován program, stejně tak jsou vítaní bezdětní a studenti.

OHLÉDNUTÍ ZA ČUNDREM ČERNORUDÝCH SKAUTŮ(TEK) – ČESKÝ RÁJ 5-7.ČERVENCE 2019

Ve dnech 5. až 7. července 2019 proběhlo další setkání černorudých skautů a skautek v přírodě Českého ráje.Dopoledne v pátek 5. července jsme se začali sjíždět na domluveném místě v Mladé Boleslavi, avšak cíl naší cesty byl nedaleký Dolní Bousov. V Dolním Bousově, asi 2 km polní cestou za obcí, naši místní kamarádi připravili tábořiště, které se nám stalo domovem pro ony tři krátké, za to příjemné dny ztrávené v kruhu kamarádském.Pátek byl odpočinkový, strávili jsme jej na tábořišti. Kamarádi z hornického severu připravili k pozdnímu obědu těstoviny se zelím. Večer pak jsme nad táborovým ohněm opékali veganské vuřty a klobásky. Kamarád z Posázaví ještě připravil nad ohněm výtečnou tofu smaženici.V sobotu ráno nás probouzí ptačí zpěv a paprsky slunce, které věstí prosluněný den. Rozděláváme oheň zavoní káva. Dle domluvy snídáme chleba a veganské paštiky. Jelikož v 11. hodin nám odjíždí vlak do Hrubé Skály, vaříme dřívější oběd. Kamarádi z Podkrkonoší připravují hrachovou polévku, poobědváme a vyrážíme na vlak. Po 12 hodině vystupujeme v železniční stanici Hrubá Skála a vyrážíme do pískovcových skal Hruboskalska. Čeká nás trasa dlouhá 14 km, jelikož je ovšem veliké horko, nakonec trasu zkracujeme a přibližujeme se autobusem a poté vlakem do Dolního Bousova. K večeři se vaří veganský guláš, který přípravují kamarádí z Mladoboleslavska.Na neděli byl plánován výlet k Červenskému rybníku. Přestože hlásili déšť, nakonec neprší, ale citelně se ochladilo a na koupání to není. Rozhodujeme se zůstat na místě. Dětem se dávají omalovánky s přednáškou o jednotlivých léčivých bylinkách, které rostou kolem nás. Zavádí se nová tradice, že každé naše setkání vysadíme na místě, kde jsme byli, mladý listnatý strom, tentokrát to byl mladý javor z náletu, který přivezl kamarád ze severu. Děti vykopou jámu, stromek zasadí a zalijí. Nakonec naše vlčata dostanou, za účastenství na tomto čundru, každý tričko s logem. K obědu vaří kamarádi z Mladoboleslavska nad ohněm zeleninové rizoto, po desáté hodině vyrážíme ještě na dětské hřiště a něco před jednou nasedáme do vlaku ke svým domovům.Ve vlaku, ještě probíhá loučení a v Mladé Boleslavi se naše cesty rozchází. Avšak ne na dlouho, v srpnu se černorudí skauti a skautky sejdou hned dvakrát. O víkendu 16-18. srpna 2019 sjíždíme řeku Sázavu. A další víkend 23-25. srpna se chystáme na další čundr do povodí jihočeské řeky Lužnice. Kdo by se chtěl přidat a strávit čas v kruhu kamarádů a kamarádek, je vřele vítán. Účast na vodě je taktéž možná, jen už si dotyční, jenž se rozhodují na poslední chvilku, musí objednat loď sami, například u společnosti Bisport.

KRUŠNOHORSKÝ ČUNDR ČERNORUDÝCH SKAUTŮ (31.5.- 2.6.2019)

Po zimním spánku, jsme otevřeli sezónu o víkendu 31. května do neděle 2. července. Černorudí skauti a skautky, dospělí i naše ratolesti, se začali sjíždět v pátek na smluveném místě v Krupce u jednoho z našich kamarádů. Sjíždět jsme se začali v podvečer, nakonec jsme v osm hodin už byli všichni a vypravili se na naše tábořiště kousek nad Krupkou, na místo zvané „Zaječák“. Podle ohniště bylo znát, že zde oheň neplápolal již delší dobu, i když dříve se zde scházeli místní často, doba se změnila, otázka jestli k lepšímu. Obnovili jsme ohniště zarostlé trávou, nanosili kamení na zpevnění. Mezitím druzí se pustili do shánění dříví, řezání a štípání. Po chvilce již stoupá dým nad krušnohrskými hvozdy. Usedáme kolem ohně a debatujeme do půlnoci, někteří i déle.
Pátek se zamračenou oblohou střídá sluncem prozářená sobota. Budí nás zpěv ptactva a naše děcka, kolem sedmé ranní jsme již všechni vzhůru, balíme stany, uhasíme oheň a vyražíme na nejbližší zastávku. Cestou vyzvedáváme kamarádku s naší nejmladší roční skautkou, posnídáme. V půl desáté, bez zpoždění, nasedáme na autobus, který nás vyveze na „Komárku“. Výhled na krajinu poznamenanou těžbou uhlí si nenecháme ujít, dáme pivko na občerstvenou a vyrážíme směr „fojtovická pláň“ po zelené. Sejdeme z kopce a ztrácíme se v lese, jdeme trasou, kterou vyhloubil „fojtovický potok“. K poledni jsme u „Kotelního jezírka“, otužilci vyzkouší zdejší ledovou vodu. Dle domluvy, zde rozdělávame oheň a uvaříme oběd, po kterém se jen zapráší a vyrážíme dál podél zmiňovaného potoka. Cílem naší cesty je Bohosudov, z lsa to bereme „hálkovou cestou“, abychom se vyhli městu. Ve tři už jsme na místě a v půl čtvrté se necháváme vyvést do horní části Krupky. Chvilku pobudeme u kamaráda a vyrážíme na naše tábořiště na kraji lesa, mimo civilizaci. K večeři opět zavoní kotlík, tentokrát „hanácká kyselica“. U táboráku sedíme do půlnoci.
Nedělní ráno zalyté sluncem dává vědět, že i tento den vystřelí teploty vzhůru. Kamarádka upekla ke snídani veganskou bábovku. Slunce pálí již od devíti rána, to už vyrážíme na „pěnku“ v krušnohorských lesích. Cílem je najít místo s výskytem minerálů, což ocenili naše skaučata, méně pak dospělí, kterým baťohy krosny ztěžkly nasbíranými horninami. Na jedenáctou jsme u konce naší cesty, dorážime ke kamarádům v Krupce, kteří nás pohostí obědem a něco po 12 se loučíme a rozjíždíme ke svým domovům. (A)