Tričko Černorudý skaut

Nabízíme kamarádům a kamarádkám tričko s logem Černorudého skauta. Tričko vyrobíme přímo na objednávku. Pokud máš zájem o tričko, napiš velikost, jestli dámské či pánské a sám si zvol barvu. Tričko je benefiční na vydávání našeho časopisu a cena je stanovena na 150 Kč. Tričko lze objednat na e-mailu: skaut@riseup.net nebo zprávou na našem FB

Placky Černorudý skaut

Placky Černorudý skaut, máme 4 motivy a dvě velikosti. Velké placky o průměru 56 mm za 30 Kč a malou 32 mm za 20 Kč. Poštovné 20 Kč. Objednávej na skaut@riseup.net nebo na našem FB.

Placky jsou benefiční na podporu vydávání časopisu „Černorudý skaut“.

Motiv č.1
Motiv č. 2
Motiv č. 3
Motiv č. 4

Rozhovor s černorudým skautem

Přibliž prosím počátek černorudých skautů a co k nim vedlo?

Černorudí skauti je mladičké hnutí, vždyť také nápad s jeho založením padl koncem června letošního roku. Černorudí skauti mají zatím jen obecné koncepce a principy, které jsou všeobecně přijímány. Vychází z anarchistické tradice, tudíž základními principy je volnost, rovnost a kamarádství. Inspiraci částečně čerpá také z meziválečného skautingu Sdružení socialistických skautů a skautek, který sdružoval převážně proletářskou mládež z řad anarchistického hnutí a byl inspirován myšlenkami Setona, a stál v opozici vůči českému Junákovi, založeném na polovojenském duchu Powella. Ale i od něj se částečně liší – místo pevné organisační struktury, prozatím z diskusí vyplynulo přání, aby černorudí skauti byli volným hnutím bez členství a funkcionářů.

Čím se tedy černorudí skauti liší od českého Junáka? V čem mají být jiní?

Jak již bylo řečeno, jsme novým, čerstvě ustanoveným hnutím, kterého cílem je vyplnit v skautském hnutí mezeru, a dát prostor realizaci naší vlastní podoby skautingu, tak aby nám vyhovovala. Skautingu, který je určen pro všechny věkové skupiny, který nerozděluje dívky od chlapců, který si nehraje na vojáky, ale především se bude snažit rozvíjet kritické myšlení, antiautoritářské postoje a jednání, a tedy v důsledku vést k vlastní odpovědnosti, iniciativě a schopnosti dokázat jednat sám za sebe, spolupracovat jako rovný s rovným, namísto, aby čekal na povely vůdců. Ostatně jsme přesvědčeni, že volnost a dovednost jednat bez ponížené poslušnosti autoritám, výchova k sebevědomí a víry ve vlastní síly, je to nejlepší co mladé generaci můžeme dát do budoucnosti. Chceme pěstovat opravdové kamarádství a rovnostářství, jako užitou praxi, ne jako prázdné fráze. A především trávit čas v přírodě, objevovat nová místa a poznávat ji, a zároveň se učit respektu ke všemu živému. Nová volnější a antiautoritářská forma skautingu je určena široké veřejnosti, každému kdo výše uvedené principy vezme za vlastní a hodlá se jimi řídit. To jsou důvody, které nás vedou k vlastní cestě, k černorudým skatům a skautkám.

Snažíte se vytvořit nové skautské hnutí, to nebude snadné. Jaké máte představy?

Nejsme bláhoví, uvědomujeme si velice dobře, že začátky jsou těžké a nesmělé. To nás však v žádném případě neodradí. Naopak je to pro nás velká výzva, vybudovat skautské hnutí zdola a vlastními silami, podle našich představ. Na začátku nás stojí několik, ale když budeme chtít a když překonají počáteční ostych, nedůvěru, ale žel i vlastní pohodlnost ostatní kamarádi a kamarádky, můžeme v brzkém čase z černorudých skautů a skautek vytvořit opravdu živoucí a životaschopné skautské hnutí, s perspektivou, že se bude rok od roku rozrůstat a mohutnět, schopné oslovit rodiny pracujících a inteligence a jejich mládež, kteří mají svůj vlastní názor, kteří milují volnost, a nechybí jim kritické myšlení.

Jaké jsou první kroky černorudých skautů? Jak se k černorudým skautům přidat?

Na začátek je nezbytné, aby se všichni ti, kterým se myšlenka černorudého skautingu libí, osobně poznali, začali vzájemně komunikovat a spolupracovat. Proto je na začátku nutné, aby každý kamarád a každá taková kamarádka, jenž by se k černorudým skautům a skautkám chtěli přidat, i když třeba nemají momentálně tolik času, nebo třeba nemají tolik zkušenosti či povahu, ozvali, napsali třeba zprávu na náš fb profil či na náš e-mail. Tímto způsobem se vytvořila síť kontaktů, abychom věděli, o koho se můžeme opřít, aby se mohla rozvinout vzájemná komunikace a spolupráce. Tímto způsobem se může ozvat několik kamarádů a kamarádek ze stejného místa, kteří o sobě nevědí, a tak k sobě můžou najít cestu. Možná ty ostýchavější z nás nevědí co na začátek psát, vůbec si tím nelámat hlavu, stačí třeba napsat „Nazdar. Jsem Jana z Poděbrad. Je mi 18 let. Myšlenka černorudých skautů a skautek se mi libí, a ráda bych se volně přihlásila k tomuto hnutí a podle možnosti se zapojila“.

Jak k sobě roztroušení zájemci a zájemkyně o černorudý skauting najdou cestu?

Během roku se uspořádá několik seznamovacích akcí v přírodě, abychom měli možnost se osobně poznat, debatovat, trávit společně čas a navazovat nová kamarádství. Je dobré, když se osobně seznámíme a víme s kým jednáme, opustíme anonymitu internetu a začneme se setkávat v reálném světě. Zároveň si tak můžeme vyměňovat zkušenosti a dovednosti. Zorganizovat můžeme jak společná setkání černorudých skautů a skautek pro všechny věkové skupiny, stejně tak můžou jednotlivci svolat několik akcí či čundrů pro určitou věkovou skupinu, například si můžou domluvit společný čundr starší zálesáci nebo jen rodiče s dětmi.  Svolávání takových akcí usnadní právě takový seznam kontaktů.

Pokud je někdo z určitého města, bude možné navazovat kontakty i na lokální úrovni? Jak to chcete provést?

Ti z nás, kteří mají komunikační schopnosti a jsou ochotni se s někým dalším z okolí sejít a vyměnit několik e-mailů, bude dobré když se přihlásí jako lokální kontakt. Například si z Liberce, tak se přihlas a staň se lokálním kontaktem Černorudých skautů – Orlické hory (či Liberecko), aby na tebe mohli směřovat dotazy ostatní černorudí skauti co se týče tohoto regionu, třeba kdyby se tam někdo chystal na čundr, nebo když se na centrální e-mail ozve nový zájemce či zájemkyně. Moc času to nezabere, a není důvod se toho nijak obávat.

Černorudí skauti je volné hnutí, které chce obsáhnout celé bývalé Československo. Jak chcete vzájemně komunikovat a vyměňovat si názory?

Základem je setkávání se tváři v tvář na různých akcích. Mezi těmito setkáními je dalším vhodným prostředkem k usnadnění vzájemné komunikace a spolupráce, vytvoření diskusní fóra černorudých skautů a skautek. Tak aby každý, kdo má zájem, mohl přinést svůj názor, nápad.

Plánujete vydávat vlastní časopis?

Každé hnutí potřebuje k své prezentaci také vlastní periodikum, proto se i my budeme dle vlastních možností snažit vydávat svůj časopis „Černorudý skaut“. Aby se časopisu dařilo, může každý přispět svým dílem, tím, že se stane odběratelem, že pomůže s jeho distribucí ve svém regionu a nebo vlastními články. Časopis bude zdarma, kdo bude chtít může na jeho vydávání solidárně přispět, hradit bude nutné pouze poštovné a budeme se snažit zajistit několik distribučních míst, s čím může každý pomoci.

Černorudý skaut je volné hnutí, které chce obsáhnout všechny věkové skupiny – od malých dítek po starší kamarády? Plánujete vytvářet smíšené lokální skupiny?

V místech, kde se k hnutí černorudých skautů a skautek přihlásí víc kamarádů a kamarádek, je možné vytvářet místní skupiny Černorudých skautů a skautek. Místní skupina se může pravidelně scházet, dle dohody, ideálně jednou týdně či za čtrnáct dní, při té příležitosti uspořádat čundr po okolí nebo táborové posezení. Pokusit se najít vhodné místo, vybudovat vlastní tábořiště či boudu (srub). Pozvat kamarády z jiných míst na společné akce a podobně.

Skautské hnutí bylo vždy o výchově mládeže. Jak to bude mít černorudý skaut s oddíly mládeže? Jak na to?

Ti z nás, kteří mají určité schopnosti a nechybí jim elán, se mohou pustit do zakládání lokálních oddílů černorudých skatů a skautek určených pro mládež. Dobré je, aby na to byli minimálně dva kamarádi či kamarádky, ale záleží na každém a na tom, jak si věří, zpočátku to může zvládnout i sám s výpomocí rodičů dítek. Osvědčenou metodou je přímo zajít do škol a míst, kde se mládež a dítka schází. Říct srozumitelně oč se jedná, a hned druhý den je pozvat na první akci černorudého skautského oddílu (co je za pár dní si prostě děcka vypustí z hlavy), těm účastníkům, které to nadchne dát lísteček pro rodiče (kontaktní formulář), aby jste se mohli případně sejít a vysvětlit jim oč se jedná.

Dětský oddíl černorudých skautů a skautek by se měl ideálně scházet jednou týdně, jednou za čtrnáct dní uspořádat víkendový výlet či táboření. Pro potřeby setkávání je dobré sehnat vyhovující prostor, pokud je v okolí trempská osada, zkuste ji kontaktovat, budou ve většině případů rádi, že bude smysluplně využita pro potřeby mládeže, která bude vedena k čundrům a přírodě. Další možností je svépomocí začít budovat vlastní tábořiště a srub. Pro každotýdenní schůzky je možné oslovit domy mládeže či školy, organizace víkendových čundrů je pak na vás samotných a není omezena možností mít vlastní prostory. Jelikož ne každý má schopnosti s vedením mládeže, a stále se je co učit, pomůže k tomu právě vzájemná komunikace v rámci našeho hnutí, učíme se jeden od druhého.

Něco na závěr?

Černorudý skauting je výzva a cesta. Jaký skutečně bude záleží na každém, kdo se k našemu hnutí přihlásí. Tak na nic nečekej, staň se součástí. Říká se, kdo chce, hledá způsob, kdo nechce hledá důvod? Jaký je tvůj případ?

Pojď s námi jednou za čas vypnout, opustit město a vyrazit do přírody. Každý z nás to potřebuje, hodit starosti za hlavu, vychutnat si les a plápolání ohně v kruhu kamarádů a kamarádek. Ten, kdo již je rodičem, má příležitost dát svým dětem něco víc, nové zážitky, nová kamarádství a možnost se přiučit novým věcem a jednání. Napiš nám na skaut@riseup.net.

 

Přihlas se k Černorudým skautům a skautkám!

Hlásíš se k volnému hnutí černorudých skautů a skautek? Jsou ti naše koncepce sympatické? Dáváme se dohromady a je potřeba vzájemné komunikace a domluvy. Najděme k sobě cestu – rodiče s dětmi, mladí, starší i staří, na věku přeci nezáleží, ale na ideách, které nás spojují! Přihlas se i TY k černorudým skautům a skautkám. Hledáme lokální kontakty po celém Československu! Napiš nám na FB nebo na e-mail skaut@riseup.net, ať víme s kým můžeme reálně počítat.

Naším heslem je: Volnost, rovnost a kamarádství!

Přispěj vlastním článkem do časopisu „Černorudý skaut“

První číslo časopisu „Černorudý skaut“ vyjde koncem srpna, přispěj i ty! Jestli nevíš čím, napiš a domluvíme se. Vítány autorské články například vyprávění z cest a čundrů typy na výlety, rady pro pobyt v přírodě a táboření, návody na hry, povídky, plánuješ čundr a nechceš na něj sám napiš do rubriky akce a dej tam svůj kontakt, články o přírodě a její ochraně atd. Uvítáme také vlastní kresby do časopisu.