Černorudí skauti – koncept k diskusi

 • Černorudí skauti je nezávislé hnutí sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o levicově orientovaný neautoritářský skauting – výchovné hnutí inspirované myšlenkami Ernesta Thompsona Setona a Francesca Ferrera. Inspiraci nacházíme také ve svobodném a nesvázaném trempství.
 • Činnost Černorudých skatů není jen letní táboření ve stanech, chatkách či pod širákem. Stejnou, dokonce i větší, měrou vyrážíme na výpravy do hor a lesů, v zimě i v létě. Nejčastěji pěšky s batohem na zádech. Cílem je setkávání se tváří v tvář, v kruhu kamarádů a vrstevníků, mladí i staří, rodiče i děti uprostřed přírody.
 • Při toulkách přírodu a při táboření u plápolajícího ohně, se chceme nejen poznávat a bavit, ale také naučit novým věcem a sebevzdělávat, předávat své zkušenosti druhým, sdílet je. Poznávat fungování ekosystémů, poznávat rostliny i zvířectvo, naučit se přežít v přírodě a také soběstačnosti. Přiučit se novým dovednostem, společně připravovat jídlo a kolektivně pracovat.
 • Cílem Černorudých skautů je člověk vysoké morální úrovně, tedy člověk pečující o své zdraví a tělesnou zdatnost, který žije v souladu s přírodou, člověk prahnoucí po poznání a svém všestranném rozvoji, člověk pevných morálních zásad, který je prospěšný svému okolí.
 • Černorudý skaut staví na principech antiautoritářství a rovnosti. Učí a pěstuje sebevědomí, zodpovědnost za vlastní činy, rozvíjí vlastní iniciativu, kamarádství a vzájemnou pomoc a solidaritu. Chce v mladém člověku vypěstovat jednotlivce, který jedná s ostatními jako rovný s rovným, bez podřízenosti nepřirozeným autoritám schopného spolupracovat v kolektivu bez předsudků.
 • Černorudí skauti stojí v protikladu vůči Baden-Powellově modelu skautingu založeném na vojenské hierarchii, jak tomu bylo u anglického skautingu a českém Junáku. Naopak inspiraci bere ve Woodcraftových indiánech E.T. Setnona, protože „Setonův přínos leží v myšlence návratu k přírodě, volnosti a svobodě“ a trempinku tzv. divokých skautů, mladé generace, pocházející z chudších vrstev první Československé republiky. Inspiraci nacházíme také ve Sdružení socialistických skautů a skautech z let 1919 až 1938, která sdružovalo mládež z dělnických rodin, převážně s anarchistickým smýšlením.
 • Zpočátku se však bude jednat především o komunikační uzel, který má za cíl spojit roztroušené zájemce a zájemkyně, pomoci jim najít cestu k sobě a pomáhat plánovat první táborová setkání, výlety a třeba časem i vybudování vlastní boudy či osady. Časem dle počtu zájemců se můžou v místě vytvářet autonomní volné skupiny či oddíly černorudých skautů a skautek.
 • Návrhy k diskusi posílejte na fnb nebo e-mailem: skaut@riseup.net

One thought on “Černorudí skauti – koncept k diskusi

 • 18 července, 2018 at 12:13 pm
  Permalink

  Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

  Reply

Napsat komentář: A WordPress Commenter Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

78 + = 87