Černorudí skauti – koncept k diskusi

 • Černorudí skauti je nezávislé hnutí sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o levicově orientovaný neautoritářský skauting – výchovné hnutí inspirované myšlenkami Ernesta Thompsona Setona a Francesca Ferrera. Inspiraci nacházíme také ve svobodném a nesvázaném trempství.
 • Činnost Černorudých skatů není jen letní táboření ve stanech, chatkách či pod širákem. Stejnou, dokonce i větší, měrou vyrážíme na výpravy do hor a lesů, v zimě i v létě. Nejčastěji pěšky s batohem na zádech. Cílem je setkávání se tváří v tvář, v kruhu kamarádů a vrstevníků, mladí i staří, rodiče i děti uprostřed přírody.
 • Při toulkách přírodu a při táboření u plápolajícího ohně, se chceme nejen poznávat a bavit, ale také naučit novým věcem a sebevzdělávat, předávat své zkušenosti druhým, sdílet je. Poznávat fungování ekosystémů, poznávat rostliny i zvířectvo, naučit se přežít v přírodě a také soběstačnosti. Přiučit se novým dovednostem, společně připravovat jídlo a kolektivně pracovat.
 • Cílem Černorudých skautů je člověk vysoké morální úrovně, tedy člověk pečující o své zdraví a tělesnou zdatnost, který žije v souladu s přírodou, člověk prahnoucí po poznání a svém všestranném rozvoji, člověk pevných morálních zásad, který je prospěšný svému okolí.
 • Černorudý skaut staví na principech antiautoritářství a rovnosti. Učí a pěstuje sebevědomí, zodpovědnost za vlastní činy, rozvíjí vlastní iniciativu, kamarádství a vzájemnou pomoc a solidaritu. Chce v mladém člověku vypěstovat jednotlivce, který jedná s ostatními jako rovný s rovným, bez podřízenosti nepřirozeným autoritám schopného spolupracovat v kolektivu bez předsudků.
 • Černorudí skauti stojí v protikladu vůči Baden-Powellově modelu skautingu založeném na vojenské hierarchii, jak tomu bylo u anglického skautingu a českém Junáku. Naopak inspiraci bere ve Woodcraftových indiánech E.T. Setnona, protože „Setonův přínos leží v myšlence návratu k přírodě, volnosti a svobodě“ a trempinku tzv. divokých skautů, mladé generace, pocházející z chudších vrstev první Československé republiky. Inspiraci nacházíme také ve Sdružení socialistických skautů a skautech z let 1919 až 1938, která sdružovalo mládež z dělnických rodin, převážně s anarchistickým smýšlením.
 • Zpočátku se však bude jednat především o komunikační uzel, který má za cíl spojit roztroušené zájemce a zájemkyně, pomoci jim najít cestu k sobě a pomáhat plánovat první táborová setkání, výlety a třeba časem i vybudování vlastní boudy či osady. Časem dle počtu zájemců se můžou v místě vytvářet autonomní volné skupiny či oddíly černorudých skautů a skautek.
 • Návrhy k diskusi posílejte na fnb nebo e-mailem: skaut@riseup.net

One thought on “Černorudí skauti – koncept k diskusi

 • 18 července, 2018 at 12:13 pm
  Permalink

  Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

  Reply

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

+ 60 = 61