1.táborové setkání černorudých skautů a skautek 25-26.8. 2018 – Brdy

Nazdar kamaráde či kamarádko!

Táborové setkání je koncipováno především jako naše první seznamovací akce, příležitost se osobně poznat, poznat kus okolní přírody a při táborovém ohni podebatovat o našem hnutí, nápadech a plánech. Prostor bude i na zábavu a pokec. Setkání je otevřeno všem bez rozdílu věku, od úplně malých, našich dítek, přes mládež i pro lidi starší, zkrátka pro každého komu se idea černorudého skautingu a trempství libí. Trasy výletů budou uzpůsobeny dětem, aby to zvládli ujít. Pro ty starší je pak možno trasy prodloužit dle vzájemné dohody na místě.

Pro přítomná dítka, chceme připravit táborové hry, soutěže a bojovku „hledání pokladu“. V rámci „Černorudé školy“ seznámit dítka s jedlými dary lesa a bylinkami. Vítány nápady na konkretní činnosti pro děti, a pomoc s jejich realizací.

Tábořit budeme na jednom veřejném tábořišti, kde bude k dispozici srub (cca pro 6 lidí), a místo rozložit si stan či celtu, záleží na každém. Takže sebou vybavení na čundry, jak je kdo zvyklý.

Na místě je možné rozdělat oheň, kde si také připravíme jídlo, doporučujeme si zabalit dle vlastního uvážení suroviny, na místě je možné se domluvit a uvařit kolektivně. Pitná voda na místě není, ale je možné si ji nabrat na místě setkání a dopravit (cca 4 km).

Přes den vyrazíme na výlety do okolí, rádi bychom vypravili výpravu za místním stádem zubrů, mezi výlety připravili již zmíněné akce pro naše děti a večer zapálili táborák, uvařili a při ohni prodebatovali věci ohledně černorudého skauta.

Potřebují Černorudí skauti a skautky stejnokroj?

Došlo nám několik dotazů, zda-li černorudí skauti plánují stejnokroje či chcete-li po vojensky uniformy, jak tomu je u Junáka či pionýrů?

Černorudý skaut pro nás znamená hnutí založené na volnosti, rovnosti a kamarádství, za absence hierarchie. Protiví se nám jakákoliv podoba militarismu, právě nechuť k vojenským uniformám a rozdělování na podřízené a nadřízené, nás vedlo k založení vlastního skautského hnutí, které tyto dle nás škodlivé formy reprodukuje a navíc je podsouvá mladé generaci, jako kdyby měly být snad přirozené a normální.

Nechceme žádné uniformy, naopak si myslíme, že jsou na obtíž a potírají individualitu jednotlivce. Proč by černorudého skauta či skautku měla svazovat nějaká uniforma, když je každý z nás jiný či jiná. Přeci každý má rád něco jiného a je jen na něm samotném, aby si rozhodl, co se mu libí a v čem se cítí dobře.

To co nás sjednocuje je naše společné kamarádství, naše myšlenky a jednání. Proto si každý z nás nosí, co se mu zlíbí, kdo chce, ale nemusí, vyjádří svoji sounáležitost k hnutí černorudých skautů tím, že si může na krk uvázat černorudý šátek, který si doma sám vyrobí, připne placku s naším logem či nášivkou, kterou si může vyrobit v duchu „udělej si sám“. Pro ty co tuto možnost nemají, se je budeme snažit vyrobit.

Místo uniformity stavíme rozmanitost!

Volnost, rovnost, kamarádství!

Černorudí skauti

Šátek černorudých skautů a skautek

Pro kamarády a kamarádky, kteří nemají možnost si černorudé šátky zhotovit sami, nabízíme vlastní svépomocí vyráběné. Rozměry klasické 90 cm/ 60cm/ 60cm. Cena šátku 60 Kč plus budeme rádi, když přihodíte nějakou tu korunu navíc, šátek je totiž benefiční na podporu vydávání našeho časopisu „Černorudý skaut“, který připravujeme a během léta vydáme první číslo. Objednávky přijímáme prostřednictvím e-mailu: skaut@riseup.net nebo zprávou přes náš FB.

Černorudí skauti: Volné hnutí nebo organizace? (Text k diskusi)

  • Hnutí černorudých skautů a skautek stojí na počátku, vzniká něco nového, obdobné hnutí zde působilo sice před vypuknutím II. světové války, avšak začínáme od základů. Uběhlo dlouhých osmdesát let, kdy se naposledy sešli naši předchůdci ze „Sdružení socialistických skautů a skautek“. Nežije už žádný pamětník. Nutno poznamenat, že tehdejší skautské hnutí mělo pevnou organizační strukturu s asi 4300 členy. Čas je neúprosný, staré hnutí zavála uběhlá léta a doba, která jim nepřála. Zkoušíme to tedy znovu. Hledáme k sobě cestu, začínáme komunikovat a v neposlední řadě je potřeba diskuse nad naší společnou představou černorudého skautingu.
  • Při hledání organizační podoby se nám nabízejí dvě cesty. První z nich je volné hnutí černorudých skautů a skautek. Není založeno na pevném členství, k hnutí se může přihlásit volně každý bez ohledu pohlaví či věku, kdo se s ním ztotožňuje a vezme za své jeho ideje. Taková podoba nikoho nesvazuje, je to jen o vlastní vnitřní sounáležitosti k dané myšlence. Kamarádství takové věci vlastně ani nepotřebuje a vše může dobře fungovat na základě volné dohody, nadšení zúčastněných pro věc, dobrovolnosti a zároveň zodpovědnosti.
  • Slabinou takové koncepce, může být nedostatečná koordinace a potřebná spolupráce. Pro názornost obdobným způsobem dnes funguje například celosvětová iniciativa „Food not bombs“, která má několik místních skupin také v Československu, kde bezplatně vaří a rozdávají jídlo lidem na okraji společnosti.
  • Druhou možností je antiautoritářská organizace, s jasně stanoveným členstvím. Taková organizace je založena na principu samosprávy a federalismu. Případné funkce jsou volitelné a kdykoliv odvolatelné s přímou odpovědnosti vůči těm, kteří je zvolili. Směřování a fungování takové organizace určují všichni členové, případní volení delegáti, jsou jen vykonavatelé toho, čím je členstvo pověřilo.
  • Výhodou této cesty je, že hnutí ví o kolik lidí se může skutečně opřít, zná svoji skutečnou početní sílu, snadněji koordinuje svoji činnost a je schopna rozvíjet nákladnější projekty – vydávání časopisu, postavení boudy, realizaci táborů a podobně.
  • V obou případech by koordinaci činnosti a vzájemnou spolupráci a komunikaci mohl usnadnit systém důvěrníků, který využívali naši předchůdci před více jak 100 lety. Důvěrníci by byli určeni na výročních táborových setkáních či jiných příležitostech dle potřeby, a tito dobrovolníci či dobrovolnice, by zajišťovali vzájemnou komunikaci, organizaci společných akcí či například vydávání časopisu.
  • V obou organizačních konceptech se však jedná především o způsob přihlášení se k hnutí, a především jde o to, jak to vidíme my samotní a která forma nám je bližší? Postačí nám neformální nebo formální v podobě členství?
  • Jaký je tvůj pohled? Jak to vidíš ty? Jak si Černorudého skauta představuješ? Bude takový, jaký si ho uděláme! Je to nás, na nikom jiném! Každý z nás vytváří hnutí černorudých skautů a skautek, a bude takové jak nám vyhovuje, nikdo nám nemůže vnucovat pravidla, jsme to my sami, kdo si je určíme a můžeme je dle potřeby kdykoliv změnit.
  • VOLNOST, ROVNOST, KAMARÁDSTVÍ!