JAK USPOŘÁDAT ČUNDR ČERNORUDÝCH SKAUTŮ A SKAUTEK?

Uspořádání čundru černorudých skautů a skautek není opravdu nic složitého. Přinášíme pár dobrých rad “jak na to?”.

Pokud chceš udělat výlet v místě svého bydliště nebo sis našel nějaké zajímavé místo, je v první řadě potřeba rozmyslet na kolik dní chceš čundr pořádat, aby si podle něj mohl rozvrhnout případné trasy a program.

Osvědčily se čundry víkendové, kdy je pátek příjezdový den, počítej, že jsou kamarádi a kamarádky v zaměstnaní, takže sraz plánuj mezi 16 – 19 hodinou večerní, záleží jak daleko je místo srazu pro zúčastněné.

Místo pátečního táboření naplánuj tak, aby bylo v dosahu do 3 km od vlakové či autobusové stanice. Dobré je u příjezdového dne navrhnout konkrétní místo srazu, kde na sebe všichni počkáme. Místem přespání může být louka, pěkný plácek v lese, převys, veřejné tábořiště (neplacené) či otevřená trempská bouda (srub). Zjisti jestli je v místě voda (studánka, od místních ze studny), pokud není je třeba zúčastněné upozornit, aby si zabalili potřebné množství sebou (cca 2 litry na osobu na den).

Při pátečním táborovém ohni seznam všechny s programem čundru, o kterém můžete diskutovat, pokud máš několik variant, aby se doladil. Případně, aby se sladil s potřebami účastníků.

Hlavní program plánuj na sobotu, kdy můžete vyrazit již od rána na cesty. Neděle je také dnem odjezdu a loučení, proto počítej s programem tak, aby se dal kolem 15 hodiny ukončit a bylo v dosahu vlakové spojení. Při plánování cest, počítej, že se čundru účastní také naše vlčata, která zvládnou ujít cestu do 10 km a to s přestávkami. Menší přestávky lze využít na skautské hry a dovednosti. Počítej také s jednou hodinou na přípravu oběda nad ohněm. Sobotní čundr plánuj tak, abychom kolem 18 večer dorazili na místo přespání, rozvinuli tábor, založili oheň a uvařili večeři.

Ohledně dětského programu pro vlčata je dobré si naplánovat čas jeho realizace, jak již bylo zmíněno „kratšími“ hrami a vzdělávacími lekcemi lze vyplnit mezery při odpočinku. Dětský program lze vsunout také na pátek do příjezdového dne navečer například „stezku odvahy“, výukou skautských dovedností (rozdělání ohně, stavba přístřešku a podobně). A nebo naplánovat sobotní trasu tak, aby se došlo do tábořiště do 16 hodin a vyplnil se čas dětským programem, dospělý a starší vlčata se můžou mezitím zabývat přípravou jídla. Pokud se necítíš na plánování dětského programu, požádej ostatní kamarády, aby s ním pomohli či ho případně připravili. Je dobré, aby si jej na místě vzali na starost, aspoň dva kamarádi.

Pokud by si čundr rád zorganizoval, ozvi se na skaut@riseup.net. Hodí se do pléna ostatním kamarádům, domluví se volný termín a může se začít s přípravami. Dej na sebe telefonní kontakt, který bude sloužit i jako kontakt během čundru, především pro přijíždějící kamarády a kamarádky, kdyby zabloudili či měli zpoždění.

Tak k činnosti! K táborovému ohni! Do lesů a kruhu kamarádů a kamarádek!

VÝCHOVA DĚTÍ A ČERNORUDÝ SKAUTING

Hnutí černorudých skautů a skautek nemá žádnou věkovou hranici, která by nás svazovala, přihlásit se k němu může opravdu kdokoliv jakéhokoliv staří (či mládí). Stejně tak se může účastnit našich setkání a čundrů. V černorudém skautingu se tak setkává hned několik světů. Svět dětí a dospělých, svět rodičů i těch bezdětných, pracujících lidí a studentů(nevyjímaje kamarády důchodového věku), ale i lidé společenští a tzv. samotáři. Spojuje a táhne nás to dohromady, kouzlo táborového ohně, vůně lesa a svištění větru. A především ten pocit sounáležitosti, kamarádství a snad i trocha té romantiky spojená s pobytem v přírodě, které tak ubývá.

Přesto primárním cílem našeho vzniku byla péče o naše nejmenší, naše dítka, naše černorudá vlčata. Nechtěli jsme svá dítka svěřovat cizím lidem, aby jim vštěpovala hodnoty, které se nám příčí – falešné a vylhané vlastenectví, poslušnost státnímu zřízení a všem autoritám, přehnaná soutěživost nebo aby naše děti padli do rukou flanďákům, učili se modlářství a účastnili se církevních akcí, salutovali pod státní vlajkou a hráli si na vůdce a podřízené. Mnozí mají na junáka dobré vzpomínky, někteří opačné, v mnohém záleží na konkrétním vedoucím junáckého oddílu. Každopádně Junák – český skaut nám nevyhovoval a vyhovovat ani nemohl, a proto jsme vykročili na vlastní cestu a ustanovili vlastní skautské hnutí “Černorudé skauty”.

Černorudý skauting je v mnohém podobný tomu skautingu reprezentovaným českým Junákem, avšak přes proklamovanou “apolitičnost” ani on není apolitický a vštěpuje mladé generaci politické názory a principy, které vyhovují dnešnímu režimu, stejně tak jako kdysi “pionýr”, a to především zachování statusu quo. Staví se na stranu soukromého kapitalismu a parlamentární demokracie jako zástěrky, že můžeme o něčem rozhodovat. A vlastně se staví na stranu pravice. Černorudý skauting vychází z levicové tradice, především z jeho antiautoritářské části. Přestože černorudým skautů je a bude vyčítána političnost, především z řad českých junáků, ti nám po výše zmiňovaném nemají co zazlívat a měli by si zamést před vlastním prahem.

Černorudí skauti se hlásí k antiautoritářskému levicovému hnutí. Neschovávají se ze fádní apolitičnost, vycházíme povětšinou z proletářského prostředí a víme, kde je naše místo. Přesto v naší činnosti na politiku a agitaci moc nenarazíte, od toho jsou zde jiné organizace a sdružení, my se chceme věnovat čistě skautingu, pobytu v přírodě a výchově naší mladé generace. Tím však nemyslíme, že z nich chceme vychovávat “revolucionáře”, k tomu rozhodnutí mohou dojít vlastní cestou, nikoliv indoktrinací. Chceme v nich rozvíjet pouze kritické myšlení a rozvíjet v nich podle nás užitečné a zdravé vzorce sociálního chování: vlastní iniciativu, odpovědnost, sebevědomí, zručnost, vzájemnost, mezilidskou solidaritu, spolupráci, práci v kolektivu, rovnostářství, respektu ke všemu živému, k naší Zemi i lidem!

To co černorudé skauty odlišuje od jiných mládežnických organizací, je právě již zmiňované propojování světu dospělých a dětí. Rodiče dítek přímo participují a účastní se setkání a čundrů. Nefunguje to tak, že rodiče odevzdají dítka skautským vedoucím, ale přímo se do činnosti skauta zapojují. Zde spatřujeme velký klad právě v tom, že rodiče a jejich dítky tráví čas společně a sdílejí spolu zážitky, tábornictví a pobyt v přírodě. Přínosné je to i pro ty bezdětné a dospívající. Samozřejmě je možné poslat dítka i bez doprovodu rodičů (pokud jsou pracovně vytížení, práce na směny atd.), avšak po předchozí domluvě a seznámení se.

Černorudí skauti si za své základní principy vzali “kamarádství, volnost a rovnost”. Základem výchovy a vzdělávací činnosti je antiautoritářská výchova a rovnostářství. Obecně řečeno, jde o to učit naše dítky jednání mezi sebou i s dospělými na rovnostářských základech, bez umělých autorit. Naučit je diskutovat a rozhodovat kolektivně zdola, třeba u táborového ohně. Děti pracují a spolupracují bez toho aby se u nich vytvářel kult vůdcovství, ale aby jednali mezi sebou jako rovný s rovným. Zároveň se tím buduje v malých dětech zdravé sebevědomí a vědomí ve vlastní sílu, rozvíjí se iniciativa a odpovědnost za vlastní činy. Musí nést důsledky svých dobrých i špatných rozhodnutí. Zároveň je vyzdvihována spolupráce a rozvíjena schopnost pracovat v kolektivu. Protože v kolektivu je síla! A spolupráce je lidské činnosti prospěšnější než sobecká soutěživost, která nám ubírá lidství a dělá z nás šelmy, které se štvou proti sobě. Na těchto základech se staví výchova černorudého skautingu.

Jelikož antiautoritářská výchova v Čechách nemá dlouhou tradici a je spíše polem neoraným, vystává před hnutím černorudých skautů veliká výzva. Stojí před námi velký kus práce a tuto výzvu přijímáme. Začínáme připravovat pro uplatnění v praxi dětské hry a vzdělávací činnosti, které budou založeny na výše zmiňovaných principech. A popravdě víc než dítka, se nyní učíme my sami. Postupem času dle uplatnění v praxi připravíme “Kapesní příručku černorudého skauta”, která bude nápomocna všem, kteří se rozhodnout vést své dítky dle našeho skautského hnutí. Uvítáme každého, kdo by nám s touto činností byl nápomocen radou, ale i osobním zapojením.

ČASOPIS “ČERNORUDÝ SKAUT” Č.2 K DOSTANÍ V ALERtattoo V PARDUBICÍCH

Náš časopis “ČERNORUDÝ SKAUT” č.2 je k dostání také ve východních Čechách v ALERtattoo v Pardubicích. Stojí 20 Kč a celý jeho výtěžek je benefiční na naše aktivity. Peníze poputují především na nákup věcí pro naše vlčata. ALERtattoo najdete v ulici Zámecká 22, Pardubice.

Na FB: https://www.facebook.com/Alertattoo/ nebo https://www.alertattoo.cz. Kdo si plánuje pořídit tetování či piercing, vřele doporučujeme všem kamarádům a kamarádkám.

ČASOPIS “ČERNORUDÝ SKAUT” Č.2 K DOSTANÍ V KAVÁRNĚ TŘI OCÁSCI V BRNĚ

Náš časopis “ČERNORUDÝ SKAUT” č.2 je k dostání v družstevní kavárně TŘI OCÁSCI v BRNĚ. Stojí 20 Kč a celý jeho výtěžek je benefiční na naše aktivity. Peníze poputují především na nákup věcí pro naše vlčata. Družstevní kavárnu Tři Ocásci najdete v ulici Třída Kapitána Jaroše č.p. 18 v Brně.

Otevřeno mají:po–pá: 10–24 so–ne: 10–24

Více informací naleznete zde: https://www.triocasci.cz/. Vřele doporučujeme k navštívení všem kamarádům a kamarádkám.

CO SI ZABALIT NA DVOUDENNÍ SJEZD ŘEKY?

Možná jedeš na vodu poprvé, možná už je to “dávno”, co si na vodě byl. Tento článek se ti bude snažit pomoci se zabalit. Základem je minimalizovat objem věcí, které si sebou vezmeš. Na klasickém čundru jde především o váhu, tentokrát si záda odpočinou, ale pamatuj, že si věci musíš sbalit do barelu, o který se dělíš s kamarádek či kamarádkou v lodi. Ber tedy jen to, co nutně potřebuješ. A co by to mělo být?:

 1. spacák
 2. karimatka nebo alumatka
 3. celta (Celta vz.95 2×3 m nepromokavá, stojí 390 Kč), provázek
 4. pláštěnka
 5. plavky
 6. klobouk či čepice (proti slunci)
 7. 2 ks spodního prádla
 8. 2 ks trička
 9. 1 ks kraťasy
 10. 1 ks dlouhé kalhoty
 11. 1 ks bundy či mikiny
 12. 1 ks ponožek (na noc)
 13. příbor, nůž, ešus
 14. plastový pytel (na zabalení karimatky)
 15. hygienické prostředky (kartáček, pasta,toaletní papír, menší osuška)
 16. 2litrová pet lahev na osobu

Pokud si chceš brát stan, počítej, že se ti do barelu nevejde, a vezmi si plastový pytel, do kterého ho zabalíš!Pokud bereš batoh či krosnu, která nejde složit, taktéž počítej s jedním plastovým pytlem navíc, do kterého ho zabalíš!

SBÍRKA NA SRUB ČERNORUDÝCH SKAUTŮ ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE!

Děkujeme všem kamarádům a kamarádkám, kteří již přispěli do sbírky na výstavbu tábořiště a srubu černorudých skautů a skautek! Vybráno je již 20 000, tedy na nákup nejnutnějšího stavebního materiálu. Vybrána je tedy polovina. Sbírka dále pokračuje. Obracíme se proto kamarádskou prosbou na všechny sympatizanty černorudého skautingu, aby přispěli do společné sbírky. Peníze je možné zasílat na bankovní účet: 1024164477/6100 (Equa bank). Variabilní symbol: 2019. Do zprávy pro příjemce napište: „srub“. Držme se hesla „Sami sobě!“ a „Solidarita je víc než jen slova!“.

(100+1 DŮVODŮ) PROČ SE PŘIDAT K ČERNORUDÝM SKAUTŮM?

Proč se k černorudým skautů a skautkám přidat? Co mi to může přinést? A čím můžu obohatit ostatní já sám svým příchodem a zapojením se?

Černorudí skauti je volné hnutí kamarádů a kamarádek, bez svazujícího členství a pevné organizace, s cílem se poznávat, navazovat nová přátelství a prohlubovat ta stávající. Setkávat se uprostřed přírody, učit se novým dovednostem, respektu k přírodě a užívat si všech těch krásných věcí kolem táborového ohně a společného trávení času v lesích a na cestách. Naše skautské hnutí vychází z levicové antiautoritářské tradice. Politiku ovšem neřešíme, jedná se o uplatňování antiautoritářských principů v naší činnosti a jednání mezi sebou, včetně dětí. V černorudém skautingu se prolíná klasický skauting s trampingem. K černorudým skautům a skautkám se může přihlásit kdokoliv, kdo se s naším skautským hnutím ztotožní. Na věku nezáleží, černorudým skautem či skautkou se může stát každý od jednoletého dítka až po někoho kdo oslavil třeba osmdesátku.

 • Základním principem černorudého skautingu je opravdové kamarádství. Kamarádství nás spojuje, a pomáhá vytvářet hluboké citové vazby mezi sebou, které mohou vydržet po zbytek našeho života. Pomáhá poznávat nové lidi, vytvářet si kamarády z různých koutů, nejen v místě bydliště. Stejně tak, mezi těmi jenž se třeba znají ze sociální či politické činnosti, kde se spíše jen náhodně potkávají, aby se poznali osobně. Pro mladou generaci uvězněnou v zajetí sociálních sítí, přináší skvělou možnost se seznamovat a poznat, co to kamarádství znamená a jaké výhody přináší. Taktéž pro ty nejmladší, naše vlčata, přináší možnost najít si nové kamarády a kamarádky.
 • Černorudý skauting vycházející z antiautoritářské tradice nejen, že sbližuje lidi, učí zároveň k vzájemnému respektu mezi sebou, stírá generační propast a rozvijí mezilidskou solidaritu. Černorudá skauti a skautky si vzájemně pomáhají a podporují, jeden druhého v nouzi. Je dobré mít kruh kamarádů a kamarádek, na které se můžeš obrátit, když ti není nejlépe nebo se ocitneš v tíživé životní situaci. Prostě už nebudeš nikdy sám!
 • Černorudí skauti a skautky si zakládají, jak již bylo několikrát zmíněno, na antiautoritářství, tedy na odmítnutí nepřirozených a vnucených autorit. Nespoléhání se na „vůdce“ a rozdělování na nadřízené a podřízené, má ve výsledku pozitivní efekt v tom, že v nás rozvíjí nové schopnosti (otupené výchovou, školou, zaměstnáním), které si postupně rozvíjíme a uplatňujeme. Především je to vlastní odpovědnost. Nečekání na rozkazy a příkazy, rozvíjí vlastní iniciativu a víru ve vlastní síly a schopnosti. To vše vede k vytváření zdravého sebevědomí. To vše z nás udělá sebevědomými lidmi, schopnými ovlivňovat své okolí, zároveň se nenechat zneužívat a být schopen prosadit, co je dobré pro sebe sama a svoje blízké. To pomůže nejen nám dospělým, ale i našim dospívajícím a mladým, jako nejlepší průprava pro budoucí život.
 • Černorudý skauting se snaží rozvíjet to, co je na našem lidství přirozené a prospěšné. Zavrhuje egoismus, sobectví a parazitismus. Držíme se hesla: „Nedělej druhému nic, co by se tobě samému nelíbilo.“ A naopak dává průchod sounáležitosti a společenskosti, která je pro náš biologický druh typickou. Pro naší každodenní praxi užíváme kolektivismus a spolupráci. Naučit se pracovat v kolektivu, je dobrou devízou, jak pro dospělé i ty nejmladší. Při pobytech v přírodě se černorudí skauti a skautky rychle naučí, že je prospěšnější spolupráce než soupeření.
 • Pobyty na čerstvém vzduchu uprostřed lesů a luk, táboření a pěší pochody, ale i poučné a sportovní hry a aktivity, zocelují tělo a přispívají k lepší zdravotní kondici.
 • Duševnímu zdraví prospívají nejen účast na akcích černorudých skautů a skautek u táborového ohně, v kruhu přátel, ale i právě ta cesta a únik od všedních starostí z měst do náručí přírody. Od stresu a shonu neuklidní nic sebelépe než zeleň lesů a hemžení všeho toho tvorstva v dokonalé harmonii. Kdo chce vidět krásu hvězdného nebe, nemůže jí nikdy prožít ve světelném smogu města.
 • Bezprostřední kontakt s přírodou, nás naučí porozumět ji, začít si ji vážit a mít v úctě. Černorudý skauting v nás tak pěstuje úctu k matce přírodě, ke všemu živému, rostlinstvu, zvířectvu i lidem. Právě získáním tolik potřebné úcty a pochopení, jsme schopni si plně uvědomit, jak životně nezbytné je ji uchránit před zničením. Uvědomit si, že přírodu i matku Zemi musíme aktivně chránit, abychom ji mohli předat našim dětem.
 • Černorudý skauting bez rozdílu našeho stáří či mládí nám pomáhá rozšiřovat si obzory, získávat nové znalosti a dovednosti. Učíme se od sebe navzájem, sebevzděláváme se a předáváme staré či nové poznatky a dovednosti druhým, a především mladé generaci. Učíme se tábornickým dovednostem, přežití v přírodě a využívání darů přírody bez toho, abychom ji škodili.
 • Zážitky ze společného pobytu v přírodě při akcích černorudých skautů a skautek se nám nesmazatelně v ryjí do paměti. Našim dětem, drahým vlčatům, dopřejeme prožít skutečné a šťastné dětství, na které budou v dospělosti s láskou vzpomínat, místo, aby jej prožili pouze v záři počítačových her, nesmyslů na iphonech a podobně.
 • Černorudý skauting není statický, je především cestou. Vykroč na ní společně s námi.

ČASOPIS “ČERNORUDÝ SKAUT” Č.2 K DOSTANÍ V INFOCENTRU SALÉ V PRAZE NA ŽIŽKOVĚ

Náš časopis “ČERNORUDÝ SKAUT” č.2 je k dostání v pražském INFOCENTRU SALÉ. Stojí 20 Kč a celý jeho výtěžek je benefiční na naše aktivity. Peníze poputují především na nákup věcí pro naše vlčata. Infocentrum Salé najdete v ulici Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov.

Otevřeno mají: úterý: 18-21:00 (tuesday)
středa: 18-21:00 (wednesday)
čtvrtek: 18-21:00 (thursday)a nebo během různorodých akcí, které naleznete zde: https://sale.451.cz nebo https://www.facebook.com/infocentrumsale/?ref=br_rs

POZVÁNKA NA ČUNDR ČERNORUDÝCH SKAUTŮ 30. SRPNA -1.ZÁŘÍ 2019: SETKÁNÍ NA TÁBOŘIŠTI ČERNORUDÝCH SKATŮ A ÚČAST NA AKCI „CHŮZE PO ŽHAVÝCH UHLICÍCH“

Všechny kamarády a kamarádky černorudého skautingu srdečně zveme na další naší akci, která proběhne o víkendu 30. srpna až 1. září 2019 v Posázaví, kde se utáboříme na našem tábořišti černorudých skautů nedaleko Sázavy. Příjezdový den je pátek 23. srpna od 16 do 20 hodin. Odjezd v neděli odpoledne. Připraven program pro děti. Výlety do okolní přírody.

Navíc v sobotu výlet a účast na akci NOVÝ ČESKÝ REKORD v Chůze po žhavém uhlí – firewalking ve Všechlapech. Někteří z černorudých skautů a skautek si firewalking vyzkouší, kdo by chtěl taktéž, dejte vědět, odešleme organizátorům hromadné potvrzení účasti. Účast je ZDARMA. Akce je vhodná jak pro dospělé, tak i pro DĚTI. Něco k bezpečnosti:
Nebrat si na sebe oděv z lehce hořlavého materiálu (např. lnu, silonu a podobně., nebo sukně ke kotníkům) ideální jsou rifle, kraťasy a pod.

Potvrďte svoji účast, případně také účast dětí, které jedou.  Pište na skaut@riseup.net, kde se dozvíte bližší info.